Report To Citylaw Bma
in

พบผู้กระทำผิด ขี่หรือจอดมอไซต์ รถยนต์ บนทางเท้า แจ้งไป กทม. รับรางวัลกึ่งหนึ่ง !!

ข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งให้ทราบและเชิญชวนประชาชนแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด เช่น จอดหรือขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์บนทางเท้า ตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าหรือที่สาธารณะ สามารถแจ้งกทม. เพื่อรับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง โดยแจ้งผ่านทาง LINE ได้ด้วย !!

พบผู้กระทำผิด รายงานไปกทม. รับรางวัลกึ่งหนึ่ง

รายละเอียดของประกาศดังกล่าว

พบเห็นผู้กระทำผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ เช่น จอดหรือขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์บนทางเท้า ตั้งวางสิ่งของบนทางเท้าหรือที่สาธารณะ โปรดแจ้งกทม. เพื่อรับรางวัลนำจับกึ่งหนึ่ง โดยแจ้งนำจับได้ตามช่องทางดังนี้

  • ทางแอปพลิเคชัน LINE @ebn6703w (มีแอด)
  • สายด่วนสำนักเทศกิจ 02-465-6644
  • อีเมล citylaw_bma@hotmail.com
  • ทางเฟซบุ๊ก: สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร
  • ไปรษณีย์ ส่งถึงสำนักเทศกิจ เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี 10600
  • ฝ่ายเทศกิจ ที่สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต

รางวัลนำจับ Qr Code

หลักเกณฑ์การแจ้งความนำจับเพื่อขอรับเงินรางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ

กรุณาแจ้งรายละเอียดดังนี้

  • รายละเอียดของผู้แจ้ง ได้แก่ ชื่อ-สกุล /เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์ (ข้อมูลของผู้แจ้งจะปกปิดเป็นความลับ)
  • รายละเอียดกระทำความผิด ได้แก่ เบาะแสการกระทำความผิด/วันที่/เวลา/สถานที่/รูปภาพหรือหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในการติดตามผู้กระทำความผิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเทศกิจ โทร. 02-465-6644 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

เพื่อนๆ ที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายต่อบ้านเมืองเช่นนี้ก็สามารถถ่ายภาพหรือคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วแจ้งไปยัง กทม. นอกจากจะเป็นการทำดีให้บ้านเมืองแล้วยังสามารถมีรายได้เป็นรางวัลในการแจ้งอีกด้วย แบบนี้ถ้าใครจะทำเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ลองได้นะ 🙂

ขอบคุณที่มา กองประชาสัมพันธ์ กทม., ข่าวช่อง 8

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน