Macos Catalina 10 15 3 Released
in ,

macOS Catalina 10.15.3 มาแล้ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเสถียรภาพ

Apple ปล่อยอัปเดต macOS Catalina 10.15.3 มาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเสถียรภาพ แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนอัปเดต

macOS Catalina 10.15.3

Macos Catalina Beta Developer Update.

macOS Catalina 10.15.3 เป็นการปรับปรุงความเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของ Mac ซึ่งการอัปเดตครั้งนี้มีรายละเอียดหลัก ๆ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแกมม่าของระดับสีเทาบนหน้าจอ XDR Pro Display ในการทำงานของ SDR Workflow เมื่อใช้งานบน macOS
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการแก้ไขวิดีโอหลายวิดีโอของ HEVC และ H.264 ที่เข้ารหัสเป็นวิดีโอ 4K บน MacBook Pro 16 นิ้ว (2019)

Mac รุ่นที่รองรับ macOS Catalina

  • MacBook (2015 หรือใหม่กว่า)
  • MacBook Air (2012 หรือใหม่กว่า)
  • MacBook Pro (2012 หรือใหม่กว่า)
  • Mac mini (2012 หรือใหม่กว่า)
  • iMac (2012 หรือใหม่กว่า)
  • iMac Pro (2017 หรือใหม่กว่า)
  • Mac Pro (2013 หรือใหม่กว่า)

อัปเดตเป็น macOS Catalina 10.15.3

ก่อนทำการอัปเดตเป็น macOS Catalina 10.15.3 ผู้ใช้ควรสำรองข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัย และควรตรวจสอบพื้นที่ว่างให้เพียงพอก่อนการอัปเดต

อัปเดตเป็น macOS Catalina ไปที่  โลโก้ Apple > คลิกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตตอนนี้

Macos 10.15.3 Released 1

 

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University