, ,

macOS Catalina 10.15.3 มาแล้ว ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเสถียรภาพ


Macos Catalina 10 15 3 Released

Apple ปล่อยอัปเดต macOS Catalina 10.15.3 มาพร้อมกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความเสถียรภาพ แนะนำให้ผู้ใช้ทุกคนอัปเดต

macOS Catalina 10.15.3

Macos Catalina Beta Developer Update.

macOS Catalina 10.15.3 เป็นการปรับปรุงความเสถียรภาพ ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของ Mac ซึ่งการอัปเดตครั้งนี้มีรายละเอียดหลัก ๆ ดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการแกมม่าของระดับสีเทาบนหน้าจอ XDR Pro Display ในการทำงานของ SDR Workflow เมื่อใช้งานบน macOS
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการแก้ไขวิดีโอหลายวิดีโอของ HEVC และ H.264 ที่เข้ารหัสเป็นวิดีโอ 4K บน MacBook Pro 16 นิ้ว (2019)

Mac รุ่นที่รองรับ macOS Catalina

  • MacBook (2015 หรือใหม่กว่า)
  • MacBook Air (2012 หรือใหม่กว่า)
  • MacBook Pro (2012 หรือใหม่กว่า)
  • Mac mini (2012 หรือใหม่กว่า)
  • iMac (2012 หรือใหม่กว่า)
  • iMac Pro (2017 หรือใหม่กว่า)
  • Mac Pro (2013 หรือใหม่กว่า)

อัปเดตเป็น macOS Catalina 10.15.3

ก่อนทำการอัปเดตเป็น macOS Catalina 10.15.3 ผู้ใช้ควรสำรองข้อมูลก่อนเพื่อความปลอดภัย และควรตรวจสอบพื้นที่ว่างให้เพียงพอก่อนการอัปเดต

อัปเดตเป็น macOS Catalina ไปที่  โลโก้ Apple > คลิกรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตตอนนี้

Macos 10.15.3 Released 1

 

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University