in , , ,

แถบวัดความชื้น (LCI) ของ iPhone, iPod แต่ละรุ่นอยู่ตรงไหน

วิธีตรวจสอบ แถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลว (LCI) หรือแถบวัดความชื้น ของ iPhone, iPod แต่ละรุ่นว่าอยู่ตรงไหน โดยถ้าหาก LCI เป็นสีแดง Apple จะไม่รับประกันตัวเครื่อง

Apple ไม่รับประกันตัวเครื่อง iPhone หรือ iPod หากมีความเสียหายจากน้ำ (ของเหลว)

หากของเหลวทำให้ iPhone, iPod เกิดความเสียหาย (เช่น กาแฟหรือเครื่องดื่ม) การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือ AppleCare Protection Plan (APP) จะไม่ครอบคลุมบริการสำหรับความเสียหายจากของเหลว

ดังนั้นหาก iPhone, iPod ของเราตกน้ำหรือโดนน้ำกระเด็นใส่ แล้วไม่มั่นใจว่าเครื่องจะได้รับความเสียหายหรือไม่ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่ แถบแสดงสถานะการสัมผัสของเหลว (LCI) หรือแถบวัดความชื้น ของ iPhone, iPod แต่ละรุ่น

iPhone ตกน้ำทำอย่างไรดี ชมข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นและสิ่งที่ไม่ควรทำ

LCI : Liquid Contact Indicator

เครื่อง iPhone, iPod ส่วนใหญ่จะมีแถบวัดความชื้น (LCI : Liquid Contact Indicator) ที่สามารถเห็นได้จากด้านนอก ซึ่ง iPhone, iPod แต่ละรุ่นจะมีตำแหน่งของ LCI แตกต่างกันไป

LCI จะทำงานเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำ ปกติแล้วสีของแถบวัดความชื้นจะเป็นสีขาวหรือสีเงิน แต่เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือของเหลวที่มีน้ำ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมด (LCI จะไม่ทำงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความชื้นหรืออุณหภูมิที่อยู่ภายในข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์)

วิธีการสังเกตุแถบวัดความชื้น (LCI) iPhone, iPod แต่ละรุ่น

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone SE

iPhone 4, iPhone 4s

iPhone 3G, iPhone 3GS

iPod Touch

iPod Nano

iPod Classic

iPod Shuffle (รุ่นที่ 3)

หาก iPhone, iPod ตกน้ำหรือได้รับความเสียหายจากของเหลวควร ปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้  เพราะความเสียหายจากน้ำส่วนใหญ่จะทำให้ LCI เปลี่ยนเป็นสีแดงทันที และ Apple จะไม่รับประกันตัวเครื่องจากสาเหตุดังกล่าว (คุยกับ AASP ก่อนก็ได้เผื่อมีปัญหาด้านเทคนิค) ดังนั้นผู้ใช้ควรระมัดระวังไม่ให้ iPhone หรือ iPod โดนน้ำหรือของเหลวจะดีที่สุด

รายละเอียดเกี่ยวกับ LCI เพิ่มเติม support.apple.com/th-th/HT204104

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy