in ,

แอปแปลภาษา ใน iPhone ใช้งานภาษาไทยได้แล้ว! (iOS 16 Developer Beta 4 )

แอปแปลภาษา (Translate) ใน iPhone ที่เป็น iOS 16 Developer Beta 4 สามารถใช้งานการแปลภาษาไทยได้แล้ว ทั้งการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น และแปลจากภาษาอื่น ๆ เป็นภาษาไทย รองรับการแปลทั้งการพิมพ์และเสียงพูด

แอปแปลภาษา แปลภาษาไทยได้แล้ว! (iOS 16 Developer Beta 4 )

iOS 16 Developer Beta 4 มาพร้อมการแปลภาษาไทย ในแอปแปลภาษา (Translate) ใช้ได้ทั้งการแปลภาษาปกติ การแปลภาษาผ่านกล้อง และการแปลบทสนทนาจากเสียงพูด มาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลย

ตัวอย่างการแปลภาษาไทยแบบปกติ ใน iOS 16 Developer Beta 4

การแปลภาษาด้วยการพิมพ์ 

การแปลภาษาจากเสียงพูด

สามารถกดไมค์โครโฟนค้างไว้ แล้วพูดลงไปได้เลย เราสามารถกดเล่นเสียงได้ด้วย

การเพิ่มการแปลในรายการโปรด

เราสามารถย้อนดูการแปลที่ติดดาวไว้ที่เมนู “รายการโปรด” ที่อยู่ด้านล่าง

หรือจะใช้งานการขยายแบบเต็มจอในแนวนอนก็ได้

ตัวอย่างการแปลภาษาไทยผ่านกล้อง ใน iOS 16 Developer Beta 4

เลือกที่เมนู “กล้อง” จากนั้นกดถ่ายภาพเพื่อแปลภาษา เมื่อกดถ่ายก็จะมีการแปลภาษาให้ทันที ตามภาษาที่เราเลือกไว้

การแปลจากภาพถ่ายที่ถ่าน ณ ตอนนั้น

เราสามารถส่งต่อรูปภาพที่แปลเสร็จแล้วให้เพื่อนได้เพียงกดเครื่องมือการแชร์

รูปภาพที่เพื่อนได้ก็จะเป็นรูปที่ผ่านการแปลภาษาแล้ว

การแปลจากรูปภาพที่มีในเครื่องอยู่แล้ว

แตะเมนูที่อัลบั้มรูปภาพ จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการแปลภาษา

จากนั้นก็จะการแปลให้เราตามรูปด้านล่าง สามารถแชร์รูปที่ผ่านการแปลได้เหมือนเดิมค่ะ

ตัวอย่างการแปลภาษาไทยระหว่างการสนทนา ใน iOS 16 Developer Beta 4

ไปที่เมนู “การสนทนา”

สามารถเลือกใช้การแปล “ตัวต่อตัว” เพื่อแปลบทสนทนากับคู่สนทนา เพียงกดปุ่มไมค์โครโฟนค้างไว้

ตัวอย่างการใช้งานในสถานการณ์จริง

และนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานการแปลภาษาไทยในแอปแปลภาษายน iPhone ซึ่งในตอนนี้ยังเป็น Public Beta อยู่ ส่วน iOS 16 ตัวเต็มจะปล่อยให้เราได้ใช้งานเร็ว ๆ นี้ค่ะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University