, ,

วิธีเปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Workout บน Apple Watch


How To Use Power Save Mode Workout

ในวันที่เราต้องออกไปวิ่ง เดิน ปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายอื่นๆ แต่แบตเตอรี่ Apple Watch เหลือน้อย เนื่องจากลืมชาร์จแบตเตอรี่มา รู้หรือไม่ว่าเราสามารถเปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Workout เพื่อลดการใช้งานแบตเตอรี่ แต่ยังคงใช้งานแอป Workout ในการออกกำลังกายได้

โหมดประหยัดพลังงานในแอป Workout

การเปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Worktout บน Apple Watch จะเป็นการปิดเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราออกกำลังกาย จะแตกต่างกับโหมดประหยัดพลังงานที่เราเปิดบน Control Center ที่ปิดการทำงานบน Apple Watch ทั้งหมด เหลือเพียงนาฬิกาสีเขียวเท่านั้น

How To Use Power Save Mode Workout 3

ถ้าเปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Workout ไว้ ในขณะที่เราออกกำลังกายด้วยแอป Workout เซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะไม่ทำงาน ส่งผลต่อการคำนวณแคลอรี่ที่อาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้นำข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจมาร่วมคำนวณด้วย แต่การทำงานของ GPS ยังทำงานได้ปกติ เช่น การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน ยังคงวัดระยะทางได้ปกติ

วิธีเปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Workout บน Apple Watch

บน Apple Watch

ไปที่การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > การออกกำลังกาย (Workout) > แตะเปิด โหมดประหยัดพลังงาน (Power Save Mode)

How To Use Power Save Mode Workout 2

บน iPhone

ไปที่แอป Watch > ออกกำลังกาย (Workout) > แตะเปิด โหมดประหยัดพลังงาน (Power Save Mode)

How To Use Power Save Mode Workout 1

การเปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Worktout บน Apple Watch จะเป็นการปิดเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่เราออกกำลังกายเท่านั้น การใช้งานแอป Heart Rate วัดอัตราการเต้นของหัวใจยังคงทำได้ปกติการเปิดโหมดนี้เหมาะสำหรับตอนที่แบตเตอรี่ Apple Watch เหลือน้อย แต่ยังคงต้องการออกกำลังกาย

ในทางกลับกัน สำหรับคนที่พบปัญหาออกกำลังกายแล้วเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงาน ก็แนะนำให้เช็คและปิดโหมดประหยัดพลังงานในแอป Workout

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University