,

วิธีดูประวัติการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเคลื่อนไหว (Move Ring) ในแอปกิจกรรม (Activity)


How To Track Changed Move Ring Activity

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเคลื่อนไหว (Move Ring) ในแต่ละครั้ง แอปกิจกรรม (Activity) ได้เก็บประวัติให้เราสามารถดูย้อนหลังได้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเผาผลาญแคลอรี่จากการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา

วิธีดูประวัติการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเคลื่อนไหว (Move Ring) ในแอปกิจกรรม (Activity)

ไปที่แอปกิจกรรม (Activity) > ในแท็บประวัติ (History) > แตะหน้าจอและปัดหน้าจอไปทางขวาค้างไว้ > จะพบกับข้อมูลประวัติของการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายการเคลี่ยนไหว (Move Ring) วงสีแดง

How To Track Changed Move Ring Activity 1

หากเราเคยเปลี่ยนเป้าหมายให้เพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นบวก แต่ถ้าเราปรับลดเป้าหมาย เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นลบ ช่วยให้ผู้ใช้เช็คได้ว่าในแต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงเราได้ตั้งเป้าหมายเท่าไหร่บ้าง และการปรับแต่ละครั้ง เราสามารถทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ เพื่อวิเคราะห์ว่าครั้งถัดไปควรจะเพิ่มหรือลดลง

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University