How To Setup Apple Watch Wake Screen
in ,

วิธีตั้งค่าการปลุกหน้าจอบน Apple Watch ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การปลุกหน้าจอบน Apple Watch สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะกดปุ่ม Digital Crown, ยกข้อมือขึ้น หรือหมุนปุ่ม Digital Crown แต่รู้หรือไม่ว่าเราสามารถตั้งค่าการปลุกหน้าจอให้เหมาะสมกับการใช้งานได้

แน่นอนว่าการยกข้อมือขึ้นเพื่อปลุกหน้าจอเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่บางครั้งเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องประหยัดแบตเตอรี่หรือกำลังนำเสนองานโดยใช้ท่าทาง เราอาจจะไม่สะดวกให้หน้าจอแสดงขึ้นมาอัตโนมัติ เมื่อเราหมุนข้อมือขึ้น

How To Setup Apple Watch Wake Screen 2

แต่เราอาจจะใช้วิธีการหมุนปุ่ม Digital Crown เพื่อปลุกหน้าจอ และหมุนลงเพื่อดับหน้าจอแทนการยกข้อมือได้ เพื่อควบคุมการเปิดหน้าจอเอง ซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกเช่นกัน

วิธีตั้งค่าการปลุกหน้าจอบน Apple Watch ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ไปที่แอป Watch บน iPhone > ทั่วไป (General) > ปลุกหน้าจอ (Wake Screen) > แตะเปิดหรือปิดการปลุกหน้าจอเมื่อยกข้อมือขึ้น (Wake Screen on Wrist Raise) และปลุกหน้าจอเมื่อหมุน Crown ขึ้น (Wake Screen on Crown Up) ได้ตามต้องการ

How To Setup Apple Watch Wake Screen 1

ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดวิธีที่สะดวกหรือเหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานได้เลย แต่ถ้าหากปิดใช้งานทั้งการปลุกหน้าจอเมื่อยกข้อมือขึ้นและปลุกหน้าจอเมื่อหมุน Crown ขึ้น การปลุกหน้าจอบน Apple Watch จะต้องใช้วิธีการกดปุ่ม Digital Crown แทน

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University