, , ,

วิธีปิดการเขย่าเพื่อเลิกทำ (Shake to Undo) บน iPhone, iPad


How To Disable Shake To Undo Iphone Ipad

คุณสมบัติเขย่าเพื่อเลิกทำ (Shake to Undo) เป็นการใช้งานกับการพิมพ์บนคีย์บอร์ดของ iPhone, iPad เมื่อเราพิมพ์ คัดลอก หรือวางข้อความแล้วต้องการลบออก เราสามารถเขย่า iPhone, iPad เพื่อยกเลิกการป้อนข้อความได้ และเขย่าอีกครั้งเพื่อกลับมาทำใหม่ได้เช่นกัน

How To Disable Shake To Undo Iphone Ipad 4

แต่สำหรับบางคนการเปิดใช้งานคุณสมบัติเขย่าเพื่อเลิกทำ อาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวก อย่างเช่น การวางโทรศัพท์ หน้าต่างแจ้งเตือนเลิกทำก็จะปรากฏขึ้นมา โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเขย่า แต่เราสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ ดังนี้

วิธีปิดการเขย่าเพื่อเลิกทำ (Shake to Undo) บน iPhone, iPad

ไปที่การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > การช่วยการเข้าถึง (Accessibility)

How To Disable Shake To Undo Iphone Ipad 1

แตะ เขย่าเพื่อเลิกทำ (Shake to Undo) > ปิด เขย่าเพื่อเลิกทำ (Shake to Undo)

How To Disable Shake To Undo Iphone Ipad 2

สำหรับใครที่รู้สึกรำคาญและไม่ได้ใช้งานคุณสมบัติการเขย่าเพื่อเลิกทำ (Shake to Undo) ก็สามารถปิดใช้งานได้ แต่สำหรับใครที่ต้องพิมพ์ข้อความบ่อยๆ และคิดว่าคุณสมบัตินี้ให้ความสะดวกในการลบข้อความที่พิมพ์ผิดทั้งหมดโดยไม่ต้องแตะลบเอง ก็สามารถเปิดใช้งานเขย่าเพื่อเลิกทำไว้

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University