How To Create Reminder When Send Imessage Ios 13
in ,

วิธีสร้างเตือนความจำเมื่อส่งข้อความใน iOS 13 เตือนเรื่องที่จะต้องบอกกับบุคคลอื่น

แอปเตือนความจำ (Reminders) ใน iOS 13 ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แจ้งเตือนเตือนความจำเมื่อมีการส่งข้อความให้กับบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการลืมว่าเราจะต้องคุยหรือบอกเรื่องอะไรกับบุคคลนั้น ไปชมวิธีกันเลย

แอปเตือนความจำ (Reminders) ใน iOS 13 ได้มีการปรับโฉมใหม่มากมาย และฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างการเตือนความจำเมื่อส่งข้อความก็คงจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องติดต่อสื่อสารหรือส่งข้อความให้กับบุคคลอื่นอยู่บ่อยๆ  มีวิธีสร้างดังนี้

วิธีสร้างเตือนความจำเมื่อส่งข้อความใน iOS 13 เตือนเรื่องที่จะต้องบอกกับบุคคลอื่น

ก่อนอื่นเราต้องสร้างรายการเตือนความจำขึ้นมาก่อน โดยไปที่แอปเตือนความจำ (Reminders) > แตะ เตือนความจำใหม่ (New Reminder) > สร้างหัวข้อเตือนความจำขึ้นมา จากนั้นแตะไอคอน i ด้านหลัง > เลื่อนลงด้านล่าง ให้เปิด เตือนฉันเมื่อส่งข้อความ (Remind me when send message) > แตะ เลือกคน (Choose Person)

How To Create Reminder When Send Imessage Ios 13 1

จากนั้นก็เลือกบุคคลในรายชื่อที่ต้องการ แล้วแตะเสร็จสิ้น (Done) เพื่อบันทึกเตือนความจำนี้เก็บไว้

How To Create Reminder When Send Imessage Ios 13 2

เมื่อเราส่งข้อความหรือ iMessage ให้กับบุคคลที่ตั้งค่าไว้ รายการเตือนความจำก็จะแจ้งเตือนทันที ทำให้เราทราบว่าจะต้องพูดหรือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้กับบุคคลนั้นทราบ ป้องกันการลืมได้เป็นอย่างดี

How To Create Reminder When Send Imessage Ios 13 3

และนี่ก็เป็นวิธีการบันทึกรายการเตือนความจำกันลืม เวลาที่จะต้องบอกหรือแจ้งเรื่องบางเรื่องให้กับบุคคลอื่น รายการเตือนความจำที่แสดงขึ้นมาก็จะช่วยให้เราฉุกคิดได้ว่าจะต้องบอกอะไรกับบุคคลนั้น เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับคนที่ต้องติดต่อสื่อสารผ่านแอปข้อความ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University