in , ,

วิธีสร้างโฟลเดอร์เก็บอัลบั้มรูปภาพ ในแอป Photos บน iPhone, iPad

สำหรับใครที่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นจำนวนมาก ขนาดแยกอัลบั้มแล้วก็ยังดูวุ่นวาย ทีมงานเลยมีวิธีการจัดระเบียบด้วยการสร้างโฟลเดอร์ในแอป Photos บน iPhone, iPad มาแนะนำให้ชมกันค่ะ เพื่อให้การจัดกลุ่มอัลบั้มนั้นสามารถค้นหาและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

หากเราสร้างอัลบั้มเก็บรูปภาพไว้แล้ว แต่อัลบั้มก็ยังเยอะกระจัดกระจายเข้าถึงยาก ลองมาจัดกลุ่มอัลบั้มในโฟลเดอร์ดู เผื่อว่าจะเป็นระเบียบมากขึ้น

วิธีสร้างโฟลเดอร์เก็บอัลบั้มรูปภาพ ในแอป Photos บน iPhone, iPad

วิธีสร้างโฟลเดอร์ในแอป Photos บน iPhone, iPad

ไปที่แอปรูปภาพ (Photos) > แตะแถบ อัลบั้ม (Albums) แล้วเลือก ดูทั้งหมด (See All) > แตะ แก้ไข (Edit) > แตะไอคอน +

แตะโฟลเดอร์ใหม่ (New Folder) > ใส่ชื่อโฟลเดอร์ และบันทึก (Save) > แตะเสร็จสิ้น (Done) เราก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่เพิ่มเข้ามา ดังตัวอย่างชื่อว่า iPhone Wallpaper

เมื่อสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว ให้เรานำสร้างอัลบั้มภายในโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บรูปภาพตามประเภทให้เป็นระเบียบ ดังนี้

วิธีเพิ่มอัลบั้มเข้าไปในโฟลเดอร์

แตะเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมา > แตะ แก้ไข (Edit) > แตะไอคอน +

แตะ อัลบั้มใหม่ (New Album) เพื่อสร้าง > ใส่ชื่ออัลบั้ม แล้วแตะบันทึก (Save) > เลือกรูปภาพที่มีอยู่มาใส่อัลบั้ม ดังตัวอย่าง ถ้าจะให้ง่ายก็แตะแถบอัลบั้ม แล้วเลือกรูปภาพที่เราเคยเก็บในอัลบั้มเดิม

จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วแตะ เสร็จสิ้น (Done) > แตะเสร็จสิ้น (Done) อีกครั้ง > เราก็จะการแยกอัลบั้มภายในโฟลเดอร์ดังรูปภาพ

เวลาที่ดูในแถบอัลบั้มภายในแอป Photos เราก็จะเห็นโฟลเดอร์ที่มีการแสดงรูปภาพหลักแต่ละอัลบั้ม

แนะนำว่าหลังจากที่จัดเก็บรูปลงในอัลบั้มภายในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว ให้เอารูปภาพออกจากอัลบั้มเดิม (ห้าม “ลบออกจากคลัง” เพราะรูปภาพจะถูกลบทั้งหมด) หรือลบอัลบั้มเดิมที่เราดึงรูปมา เพื่อลดการซ้ำซ้อนของรูปภาพได้

และนี่ก็เป็นวิธีการสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บอัลบั้มรูปภาพให้เป็นระเบียบตามที่เราจัดหมวดหมู่ เพื่อให้การเข้าถึงหรือการเข้าชมรูปภาพนั้นทำได้ง่ายมากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่เก็บรูปภาพและทำอัลบั้มไว้เป็นจำนวนมาก ลองทำกันดูนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University