How To Change Language Microphone Apple Watch Cover
in

วิธีเปลี่ยนภาษาไมโครโฟน สำหรับตอบ LINE บน Apple Watch

หลังจากที่แอป LINE ได้อัปเดตปรับปรุงให้กลับมาใช้งานบน Apple Watch ได้แล้ว ทำให้ผู้ใช้หลายคนรู้สึกสะดวกมากขึ้น วันนี้ทีมงานมีวิธีเปลี่ยนภาษาไมโครโฟน สำหรับตอบ LINE บน Apple Watch มาให้ชมกันค่ะ

ในการตอบไลน์บน Apple Watch ส่วนใหญ่จะต้องใช้ไมโครโฟนในการเขียนตามคำบอก เพื่อส่งประโยคตอบกลับไปยังผู้รับ ซึ่งหลายคนอาจะติดปัญหาการเปลี่ยนภาษาของไมโครโฟนให้เป็นภาษาไทย พูดเมื่อไหร่ก็เป็นภาษาอังกฤษทุกที ชมวิธีเปลี่ยนภาษากันเลย

How To Change Language Microphone Apple Watch 4

วิธีเปลี่ยนภาษาไมโครโฟน สำหรับตอบ LINE บน Apple Watch

ไปที่แอป LINE ใน iPhone > แตะเลือกรายชื่อ 1 รายการ > แตะพิมพ์บนคียบอร์ด > แตะไอคอนภาษาค้างไว้ และเลือกภาษาไทย หรือภาษาที่ต้องการ

How To Change Language Microphone Apple Watch 2

เมื่อเปลี่ยนภาษาแล้ว ก็สามารถใช้งานไมโครโฟนในแอป LINE บน Apple Watch ได้เลย

ไปที่แอป LINE บน Apple Watch > แตะเลือกรายชื่อที่เราต้องการ > เลื่อนลงด้านล่าง จากนั้นแตะไอคอนพูดตามคำบอก และพูดตามภาษาที่เราเลือกจาก iPhone ได้เลย

How To Change Language Microphone Apple Watch 1

แนะนำอีกหนึ่งวิธีที่ค่อนข้างสะดวกกว่า ใช้การอัดเสียงและส่ง LINE แทนข้อความ โดยไปที่ไอคอนรูปแชท พูดประโยคที่ต้องการ และแตะปุ่มสีแดง เพื่อส่งคลิปเสียงได้เลย

How To Use Recording Apple Watch 3

ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีตอบกลับ LINE โดยการเปลี่ยนภาษา พร้อมส่งประโยคเป็นข้อความ และการส่งคลิปเสียง ที่จะทำให้คุณใช้งานแอป LINE บน Apple Watch ได้สะดวกมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่ทราบมาก่อน ก็ลองตั้งค่ากันดูนะคะ การใช้งาน LINE บน Apple Watch จะง่ายและสะดวกมากขึ้น 🙂

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University