How To Change Default Search Engine On Safari
in

วิธีเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเครื่องมือการค้นหา (Search Engine) บน Safari

เครื่องมือค้นหาหรือ Search Engine มีหลากหลายค่ายให้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Google, Bing, Yahoo และ DuckDuckGo ที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลอะไรก็ได้ตามใจต้องการ การเลือกใช้เครื่องมือค้นหา ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน

ปกติแล้วค่าเริ่มต้นของ Search Engine ที่มาพร้อมกับ Safari จะเป็น Google ที่คนส่วนใหญ่จะถนัดใช้งานและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง แต่สำหรับบางคนอาจจะชอบใช้ Bing, Yahoo หรือ DuckDuckGo ในการค้นหา ก็สามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเครื่องมือสำหรับค้นหาได้ตามความสะดวก

How To Change Default Search Engine On Safari 2

วิธีเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเครื่องมือการค้นหา (Search Engine) บน Safari

ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > Safari > เครื่องมือค้นหา (Search Engine) > เลือกเครื่องมือค้นหาที่ต้องการ

How To Change Default Search Engine On Safari 1

เมื่อเราเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของเครื่องมือค้นหาแล้ว เวลาที่เปิด Safari และใช้ Smart Search ของ Safari ในการค้นหาข้อมูล การค้นหาก็จะใช้เครื่องมือตามที่เราได้ตั้งค่าไว้

How To Change Default Search Engine On Safari 3

เครื่องมือการค้นหาของแต่ละค่าย ก็มีจุดเด่นและการนำเสนอการค้นหาที่แตกต่างกันไป แนะนำว่าให้เลือกใช้ตามความสะดวกนะคะ

ขอบคุณ iMore

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University