in

วิธีเปลี่ยนเป้าหมายวงแหวน การเคลื่อนไหว ออกกำลังกายและยืน ใน watchOS 7 บน Apple Watch

watchOS 7 มาพร้อมกับการตั้งค่าเป้าหมายทั้ง 3 วงแหวนได้แล้วบน Apple Watch ก่อนหน้านี้เราจะเปลี่ยนเป้าหมายได้เฉพาะวงแหวนการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ครั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายทั้งวงแหวน การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย และการยืนได้ ชมวิธีกัน

วิธีเปลี่ยนเป้าหมายวงแหวน การเคลื่อนไหว ออกกำลังกายและยืน ใน watchOS 7 บน Apple Watch

ไปที่แอปกิจกรรม (Activity) บน Apple Watch > เลื่อนลงด้านล่างสุด

ปรับเป้าหมายการเคลื่อนไหว (วงแหวนสีแดง) > แตะถัดไป ปรับเป้าหมายการออกกำลังกาย (วงแหวนสีเขียว) สูงสุดวันละ 60 นาที > แตะถัดไป ปรับเป้าหมายการยีน (วงแหวนสีฟ้า) ปรับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน

เป้าหมายของการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย และการยืนจะเปลี่ยนตามที่เราตั้งค่าไว้

เห็นได้ว่าใน watchOS 7 นั้น เพิ่มการปรับเป้าหมายของการออกกำลังกายและการยืนมาให้แล้ว เพื่อให้เหมาะสมกับวัยที่ใช้งาน พฤติกรรมของผู้ใช้ในแต่ละวัน ช่วยให้ผู้ใช้เคลื่อนไหว ออกกำลังกาย และยืน ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University