Facebook Test Face Recognition Recovery Account Cover 1
in ,

ลือ Facebook กำลังพัฒนาระบบสแกนใบหน้า (Facial Recognition) ใช้ยืนยันการกู้คืนบัญชี

Facebook กำลังพัฒนาและทดสอบ ระบบสแกนใบหน้า (Facial Recognition) ที่จะใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันการกู้คืนบัญชีใช้งาน Facebook ของผู้ใช้

ระบบสแกนใบหน้า (Facial Recognition) ใช้ยืนยันการกู้คืนบัญชี Facebook

TechCrunch สื่อต่างประเทศได้รายข้อมูลจากการพูดคุยกับ Facebook ในประเด็นที่จะมีการเพิ่มระบบการยืนยันตัวบุคคลสำหรับการกู้คืนข้อมูลบัญชีการใช้งาน (Recovery Process)

Facebook Test Face Recognition Recovery Account 1

Facebook กล่าวกับ TechCrunch ว่ากำลังทดสอบระบบยืนยันตัวบุคคลใหม่ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ใช้จะสามารถยืนยันตัวบุคคลเพื่อกู้คืนบัญชี Facebook ได้

โดยระบบยืนยันตัวบุคคลนั้นจะใช้งานร่วมกับฟีเจอร์ในอุปกรณ์ (เช่น Face ID) มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการส่งรหัสผ่าน SMS และ Two-Factor Authentication (การยืนยันแบบสองขั้น)

จากภาพตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่ามีคำว่า “Look into the camera” ลักษณะเหมือนกับการสแกนใบหน้าใน iPhone X และถ้า Facebook พัฒนาฟีเจอร์นี้ออกมาจริงก็จะช่วยลดเวลาการยืนยันตัวบุลคลได้เป็นอย่างมาก

ที่มา – iDownloadblog

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy