in ,

Apple รายงานความก้าวหน้าความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ประจำปี 2017

ล่าสด Apple ได้ รายงานความก้าวหน้าความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ประจำปี 2017 มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปข้อมูลกันเลย

แน่นอนว่า Apple บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องด้านธุรกิจทุกด้านและหนึ่งในนั้นคือ ซัพพลายเออร์ หรือ ผู้ผลิต ที่ Apple ประกาศเสมอว่าให้ความสำคัญและมีการตรวจสอบมาตรฐานเสมอ

ประเมินซัพพลายเออร์

Apple มีข้อกำหนด วิธีปฎิบัติ การตรวจสอบและประเมินมาตฐานซัพพลายเออร์ โดยล่าสุดปี 2016 Apple ได้ประเมินผลซัพพลายเออร์ไปแล้ว 705 ครั้ง มีซัพพลายเออร์จำนวน 332 รายได้คะแนนระดับสูง (90 – 100 คะแนน) ระดับปานกลาง 349 ราย (60 – 89 คะแนน) และมีซัพพลายเออร์ 24 รายที่ได้คะแนนระดับต่ำ (น้อยกว่า 59 คะแนน)

ประเมินความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์

การประเมินและวัดความก้าวหน้าของซัพพลายเออร์นั้น Apple ประเมินผลและพิจารณาอยู่ 3 ด้าน คือ สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ที่ 85 – 87 คะแนนในทุกด้าน สื่อให้เห็นว่าซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมของซัพพลายเออร์

Apple เผยว่าได้กระจายโครงการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมให้กับซัพพลายเออร์ โดยมีการลงทุนสร้างพลังานหมุนเวียน 4 กิกะวัตต์ ทั่วโลกภายในปี 2020 เพื่อจ่ายไฟให้กับโรงงานของซัพพลายเออร์ โดยในปี 2016 สามารถ ลดก๊าซคาร์บอนลงได้ถึง 150,000 เมตริกตัน และตั้งเป้าว่าปี 2018 จะลดให้ได้ถึง 7,000,000 เมตริกตันต่อปี (เทียบเท่ากับการนำรถ 1,500,000 คันออกจากท้องถนนเป็นเวลาหนึ่งปี)

โซลาร์ฟาร์มในเมืองหงหยวน ประเทศจีน

การให้ความรู้และการเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน

ในปี 2016 Apple มีการลงทุนด้านการให้ความรู้และการเสริมศักยภาพเกี่ยวกับสิทธิลูกจ้างให้กับพนักงาน มากกว่า 2.4 ล้านคน และมีการสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญา เข้ารับการฝึกอบรมด้าน วิชาชีพ และเรียนวิชาด้านภาษา ศิลปะ การเงิน รวมถึงทักษะการใช้ชีวิตขั้นพื้นฐาน

พนักงานของซัพพลายเออร์ในเมืองซูโจว ประเทศจีน เข้าเรียนเรื่องสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

สรุปความสำเร็จจากรายงานปี 2017 ของ Apple

  • ซัพพลายเออร์ 98% ปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานต่อสัปดาห์ที่ 60 ชั่วโมง
  • พนักงาน 2.4 ล้านคน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิของตนเองในปี 2016
  • แผนผังเส้นทางซัพพลายเชนของดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน ทอง และโคบอลต์ ถูกนำไปดำเนินการแล้ว 100%
  • โรงหลอมแร่และโรงงานสกัดแร่ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน ทอง และ โคบอลต์เข้าร่วมการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอกแล้ว 100%
  • เงินจำนวน 2.6 ล้านดอลล่าร์ ถูกจ่ายเป็นค่าจ่ายชดเชยให้พนักงาน 1,000 คนที่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจัดหางานเกินจริงในปี 2016
  • นักเรียนในโครงการ Supplier Employee Education and Development (SEED) นับตั้งแต่เริ่มโครงการ (ปี 2008) มีจำนวนมากกว่า 2.1 ล้านคน
  • มีขยะมากกว่า 200,000 ตันที่ไม่ต้องส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบในปี 2016
  • สามารถประหยัดน้ำได้มากถึง 3,800 ล้านแกลอน
  • Apple ได้อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันจาก Corporate Information Transparency Index (CITI)

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลสรุปขั้นต้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ ซึ่งสื่อให้เราเห็นว่าทาง Apple เองใส่ใจกับซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตมากพอสมควร โดยเป็นการเน้นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ดูรายละเอียด – ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy