in ,

Apple Pencil ทั้ง 2 รุ่นที่ Apple Store ออนไลน์ขึ้นราคา 500 บาท มีผลทันที!

18 ต.ค. 65 Apple ขึ้นราคาอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil ทั้งสองรุ่นที่มีขายตอนนี้มีราคาแพงขึ้น 500 บาท มีผลทันทีที่ Apple Store ออนไลน์ประเทศไทย

Apple Pencil ขึ้นราคา 500 บาท มีผลทันที!

18 ต.ค. 65, Apple เปิดตัว iPad ใหม่สองรุ่น พร้อมทั้งมีการปรับขึ้นราคา iPad รุ่นเก่า และอุปกรณ์เสริมอย่าง Apple Pencil ก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นกัน โดย Apple Pencil ทั้งสองรุ่นที่มีขายตอนนี้ มีราคาแพงขึ้น 500 บาท มีผลทันทีที่ Apple Store ออนไลน์

เหตุผลที่ราคาแพงขึ้นก็น่าจะมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นบวกกับค่าเงินบาทไทยที่อ่อนตัวค่ะ

Apple Pencil รุ่นที่ 1 : https://apple.co/3CJRbmj

Apple Pencil รุ่นที่ 2 : https://apple.co/3eBFwy8

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University