in ,

Apple เปิดตัวบริการการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud ไปยัง Google Photos (ยังไม่เปิดบริการในไทย)

Apple ได้เปิดตัวบริการใหม่ที่ช่วยให้การถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud ไปยังบริการ Google Photos ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เปิดใช้งานในบางประเทศเท่านั้น ยังไม่เปิดบริการในไทย

Apple เปิดตัวบริการการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud ไปยัง Google Photos

การถ่ายโอนข้อมูลนั้นสามารถทำได้เว็บไซต์ privacy.apple.com จะมีตัวเลือกสำหรับการโอนย้ายข้อมูลและคัดลอกข้อมูลของเรา ให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกเป็น Google Photos และทำตามขั้นตอน

ก่อนถ่ายโอนข้อมูลนั้น ระบบจะแจ้งให้ทราบว่าพื้นที่บน Google Photos ควรมีพื้นที่ว่างเท่าไหร่สำหรับการจัดเก็บรูปภาพและวิดีโอที่กำลังจะถ่ายโอนไป จะใช้เวลาปรมาณ 3 – 7 วัน เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบจาก Apple ว่าการถ่ายโอนนี้กระทำโดยเจ้าของ Apple ID จริง ผู้ใช้จะต้องเปิดการยืนยันสิทธิ์สองปัจจัยไว้ด้วย

Smart Albums, Live Photos, Photo Stream , Metadata บางตัว, และ ไฟล์ภาพ RAW บางรูป จะไม่ถูกโอนถ่ายไป

ส่วนไฟล์ภาพ .jpg, .png, .webp, .gif, some RAW files, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts, และ .mkv รองรับการโอนถ่ายนี้

การถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud ไปยัง Google Photos นั้น ไม่ได้เป็นการลบข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ใน iCloud แต่จะมีการสำรองข้อมูล พร้อมจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ใน Google Photos

นอกจากนี้การถ่ายโอนรูปภาพที่มีการแก้ไขนั้น เวอร์ชันที่ถูกแก้ไขล่าสุดเท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอนไป ส่วนภาพต้นฉบับจะไม่ถูกนำไปด้วย

บริการการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก iCloud ไปยัง Google Photos ในตอนนี้มีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น ได้แก่ ออสเตรเลีย, แคนาดา, สหภาพยุโรป, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

ขอบคุณ MacRumors

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University