in ,

Apple เปิดโปรแกรมซ่อมฟรี AirPods Pro ที่เจอปัญหาเสียงแตก

Apple เปิดโปรแกรมซ่อม AirPods Pro ที่เจอปัญหาเสียงแตก ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บางราย ผู้ใช้​ AirPods Pro ที่เจอปัญหาสามารถติดต่อ Apple ได้เลย

โปรแกรมซ่อม AirPods Pro ที่เจอปัญหาเสียงแตก

Apple เผยว่ามีผู้ใช้ AirPods Pro ไม่กี่รายที่เจอปัญหา AirPods Pro เสียงแตก หรือมีเสียงแคร่ก ๆ ในหูฟัง โดยโมเดลที่เจอปัญหาจะเป็นโมเดลที่ผลิตก่อน ต.ค. 2020

ลักษณะปัญหา AirPods Pro อาจเป็นดังนี้

  • มีเสียงแตกหรือเสียงช็อตที่ดังขึ้นระหว่างออกกำลังกาย หรือโทรศัพท์
  • คุณสมบัติการตัดเสียง (ANC) ทำงานได้ไม่ดี เช่น ตัดเสียงรบกวนแล้วเสียงเบสหาย, มีเสียงเบื้องหลังหลุดเข้ามา เช่น เสียงบนถนนหรือเสียงรบกวนจากเครื่องบิน

ผู้ใช้ AirPods Pro ที่เจอปัญหาสามารถนำเครื่องเข้าไปติดต่อได้ที่ Apple หรือ AASP ใกล้บ้านเพื่อรับซ่อมฟรีได้ โดยสามารถซ่อมได้ข้างใดข้างหนึ่ง หรือสองข้างก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม – Apple Support

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy