in

รายละเอียดการจอง iPhone 6, iPhone 6 Plus กับ Truemove H

Screenshot 2014-10-24 00.43.52

เริ่มแล้วกับการของ iPhone  6, 6 Plus จากทรูมูฟ เอช ลงทะเบียนสั่งซื้อ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 00.01 น. ที่ www.truemove-h.com/iphone6/prebooking

ต้องเสียค่าจอง 5,350 บาท (รวมภาษี) และ รับเครื่องในงาน Event ในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 (สถานที่ทาง Truemove H จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

เครื่องโทรศัพท์ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus ที่เปิดให้จอง มี 3 ขนาด และ 3 สี ดังนี้

  • ความจุ 16 GB สีเทาสเปซเกรย์ สีเงิน หรือสีทอง
  • ความจุ 64 GB สีเทาสเปซเกรย์ สีเงิน หรือสีทอง
  • ความจุ 128 GB สีเทาสเปซเกรย์ สีเงิน หรือสีทอง

สิ่งที่ควรทราบ

  • ลูกค้า 1 คน จองได้ 2 เครื่อง (รวมทุกรุ่น) โดยยึดตามเลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง
  • ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงรุ่น และ สีที่จองได้
  • ไม่สามารถ โอนสิทธิ์ในการรับเครื่องได้ (เจ้าตัวต้องมารับเครื่องเอง)
  • ไม่สามารถ ยกเลิก หรือขอคืนเงินค่าจองได้
  • ไม่สามารถ เปลี่ยนวันในการรับเครื่องได้

ในวันที่จองเครื่องจะยังไม่มีมีการแจ้งราคาจำหน่ายของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone 6 และ iPhone 6 Plus เนื่องจากต้องได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตให้สามารถประกาศราคาจำหน่ายก่อน ดังนั้น หากลูกค้าได้ทำการลงทะเบียนขอรับสิทธิ

ซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปก่อนแล้ว ลูกค้าตกลง และยินยอมชำระค่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามราคาที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป

การจองเครื่องจะสำเร็จเมื่อลูกค้าดำเนินการชำระค่าจองซื้อเครื่องมูลค่า 5,350 บาทเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การจองผ่าน iTruemart ให้ส่งของไปที่บ้าน

กรณีลูกค้าจองเครื่อง ผ่าน iTrueMart นั้น เครื่องจะถูกจัดส่งถึงบ้านลูกค้าโดยไม่ต้องไปรับที่งาน event การจองเครื่องโดยเลือก iTrueMart นั้นเป็นการจองเฉพาะเครื่องเปล่าเท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

1. ลูกค้า 1 ท่าน (โดยยึดตามเลขที่บัตรประชาชนกรณีลูกค้าชาวไทย / หรือเลขที่หนังสือเดินทางกรณีลูกค้าต่างชาติ) สามารถรับสิทธิซื้อเครื่องได้สูงสุด 2 เครื่อง (รวมรุ่น iPhone6 และ/หรือ iPhone6 Plus)

2. ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิซื้อเครื่องฯ

3. ลูกค้าที่ได้รับการยืนยันในการรับสิทธิซื้อเครื่องฯ ในระหว่างวันที่บริษัทฯ เปิดให้ลงทะเบียนต้องพิมพ์เอกสารยืนยันการจอง หรือแสดง SMS ยืนยันการรับสิทธิ ในวันรับสินค้า

4. ไม่สามารถทำการแก้ไข / เปลี่ยนแปลง / หรือยกเลิกได้ หลังดำเนินการจองเรียบร้อยแล้ว

5. สิทธิการจองข้างต้น ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้

6. ต้องชำระเงินค่าจองสินค้าจำนวน 5,350 บาท/เครื่อง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยสามารถชำระด้วยเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการ

7. การชำระเงินค่าเครื่องส่วนที่เหลือหลังจากหักค่ามัดจำแล้ว สามารถชำระเป็นเงินสด หรือผ่านบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน