,

TrueMove H แจ้งขออภัยเหตุสัญญาณล่ม พร้อมแจ้งว่าระบบกลับมาใช้งานได้แล้ว


Imod Tv Youtube Cover True ล่ม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. มีผู้ใช้หลายคนรายงานว่าไม่สามารถใช้งานสัญญาณเครือข่ายจาก TrueMove H ได้ ทั้งนี้หลังจากนั้นไม่นาน กสทช. ได้ติดต่อไปยังเครือข่ายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว ล่าสุด 17.04 น. สัญญาณกลับมาใช้ได้อย่างปกติแล้ว

TrueMove H แจ้งสาเหตุสัญญาณล่มแล้ว

ที่หน้า Facebook ของ TrueMove H ได้ออกมาขอโทษและแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้สัญญาณกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว หากยังใช้การไม่ได้แนะนำให้ปิดเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง

86718158 3283391485022540 7850990687108464640 O

สำหรับรายละเอียดของสาเหตุหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน