,

วันพืชมงคลปี 2561 คือ วันที่ 14 พ.ค. 2561 ไม่ใช่วันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่ปฏิทินของ iOS, macOS แจ้งไว้


Royal Ploughing Ceremony Day Ios Macos Calendar Mistake Date

สำหรับผู้ใช้ iOS, macOS ที่ตั้งค่าปฏิทิน (Calendar) ให้เป็นภูมิภาคไทยจะเห็นว่าวันที่ 10 พ.ค. 2561 เป็นวันพืชมงคล ซึ่งไม่ตรงกับที่รัฐบาลประกาศว่าวันพืชมงคลปีนี้ คือ วันที่ 14 พ.ค. 2561

วันพืชมงคลปี 2561 คือ วันที่ 14 พ.ค. 2561 ไม่ใช่วันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่ปฏิทินของ iOS, macOS แจ้งไว้

สมาชิก iPhone User Thailand แจ้งว่าข้อมูลในปฏิทินของ iOS, macOS แสดงวันพืชมงคลไม่ตรงกับที่รัฐบาลไทยประกาศ ซึ่งวันพืชมงคลปี 2561 คือ วันที่ 14 พ.ค. 2561 ไม่ใช่วันที่ 10 พ.ค. 2561 ในปฏิทินของ iOS, macOS ที่แจ้งไว้

Half Year Bank Holiday Display Ios Maos Calendar Edit 1 (2)

คาดว่า Apple ได้พยายามแก้ไขข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่อาจจะไม่ทันจึงทำให้แสดงผลวันสำคัญเป็นวันเดิมอยู่ (10 พ.ค. 2561) ดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสน จึงขอยืนยันว่าวันพืชมงคลปี 2561 คือ วันที่ 14 พ.ค. 2561

หากใครทำงานในบริษัทหรือหน่วยงาน องศ์กรต่างๆ ให้สอบถามฝ่ายบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยครับ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy