Reduce Iphone 11 Space Capture Content Outside The Camera
in , , ,

ลบจับภาพนอกกรอบ ช่วยประหยัดพื้นที่ใน iPhone 11, iPhone 11 Pro มากขึ้น

ใน iPhone 11, iPhone 11 Pro มีฟีเจอร์จับภาพนอกกรอบ ที่เก็บภาพนอกกรอบไว้เผื่อให้ผู้ใช้ปรับแต่ง โดยภาพนอกกรอบจะถูกลบเองใน 30 วัน และผู้ใช้สามารถปิดหรือลบเองได้

จับภาพนอกกรอบใน iPhone 11, iPhone 11 Pro

ในการถ่ายภาพหรือวิดีโอในด้วย iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max หากผู้ใช้เปิดฟังก์ชัน จับภาพนอกกรอบ หรือ จับภาพวิดีโอนอกกรอบไว้ ตัวระบบจะเก็บภาพหรือวิดีโอนอกกรอบขณะที่เราถ่ายภาพหรือวิดีโอ เพื่อให้ผู้ใช้ปรับขอบภาพหรือวิดีโอภายหลังได้

Reduce Iphone 11 Space Capture Content Outside The Camera Img 2

โดยภาพหรือวิดีโอที่อยู่ในนอกกรอบจะถูกลบไปเองใน 30 วันโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ได้ โดยไปที่การตั้งค่า > กล้อง > เลื่อนเปิดหรือปิด จับภาพนอกกรอบ หรือ จับภาพวิดีโอนอกกรอบ

Reduce Iphone 11 Space Capture Content Outside The Camera Img 3

ลบข้อมูลจับภาพนอกกรอบ

อย่างไรก็ตามหากเราเปิดฟังก์ชันจับภาพนอกกรอบ หรือ จับภาพวิดีโอนอกกรอบไว้ ก็จะกินพื้นที่การเก็บไฟล์ภาพถ่ายหรือวิดีโอมากกว่าปกติ ซึ่งในการจัดการพื้นที่ข้อมูลก็จะแนะนำเมื่อพื้นที่เก็บภาพหรือวิดีโอนอกกรอบถูกใช้งานมากเกินไป สามารถลบได้ในครั้งเดียวโดยไปที่

การตั้งค่า > ทั่วไป > พื้นที่เก็บข้อมูลของ iPhone > รูปภาพ > แตะ “ลบ” ที่จับภาพนอกกรอบ

Reduce Iphone 11 Space Capture Content Outside The Camera Img 1

จริง ๆ แล้วพื้นที่ภาพและวิดีโอนอกกรอบใช้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณภาพถ่ายบน iPhone และถ้าใครไม่เร่งด่วนที่จะคืนพื้นที่ใช้งานก็ปล่อยให้ถูกลบไปเองหลัง 30 วันก็ได้

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy