Jimu Robot Launch Thailand 1000032
in ,

เปิดตัว JIMU และ ALPHA หุ่นยนต์จาก UBTECH Robotics อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาทางบริษัท System 2000 ได้จัดงานเปิดตัวหุ่นยนต์ JIMU และ ALPHA ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ AI และ Humanoid ที่มีชื่อเสียง ผลิตโดย UBTECH Robotics บริษัทที่ออกแบบและพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่มีเชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เน้นย้ำวิสัยทัศน์เพื่อผลักดันให้เด็กไทยได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี AI, Robot ตั้งแต่เล็กจะได้มีจินตนาการและความรู้ความสามารถและนำไปใช้ในอนาคตได้

เปิดตัว JIMU และ ALPHA หุ่นยนต์จาก UBTECH Robotics อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย

Jimu Robot Launch Thailand 1000028

บริษัท ซิสเท็ม 2000 จากัด จับมือ UBTECH Robotics บริษัทผู้ผลิตและออกแบบนวัตกรรมห่นุยนต์ AI และ Humanoid Robot ระดับแนวหน้าของโลก เปิดตัว ALPHAและ JIMU หุ่นยนต์ Gadget เพื่อการเรียนรู้ที่จะะส่งมอบทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยพัฒนาความรู้ในรูปแบบ STEM EDUCATION (Science Technology Engineering Mathematics) โดยมีเป้าหมายช่วยสานฝันเด็กไทยให้เป็นอัจฉริยะไอทีที่มีความสนใจมุ่งมั่นในการเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคต

Jimu Robot Launch Thailand 1000038

คุณนิสา มังกรทอง กรรมการผู้จัดการ (ชุดสีน้ำเงิน) บริษัท ซิสเท็ม 2000 จากัด ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ UBTECH อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย กล่าวว่า แนวคิดในการทาตลาดหุ่นยนต์ JIMU มีจุดเด่นท่ีแตกต่างจากสินค้าหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ท่ีมีจำหน่ายอยู่ในตลาดอย่างเห็นได้ชัด

หลักการสำคัญ คือการทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการต่อชิ้นของส่วนหุ่นยนต์ไปตามขั้นตอนใน JIMU แอปพลิเคชัน (iOS, Android) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ 3 มิติ หมุนได้ 360 องศา ทำให้ผู้ปกครองกับบุตรหลานตั้งแต่ 7-8 ขวบขึ้นไป สามารถร่วมกันสร้างห่นุยนต์ตัวจริงขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานใดๆ เก่ียวกับหุ่นยนต์ มาก่อน

จากนั้นเมื่อหุ่นยนต์ถูกสร้างเสร็จแล้ว JIMU App ก็มีชุดคำส่ังสำเร็จรูปพื้นฐานสำหรับควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวได้ตามต้องการ JIMU จึงเป็น Gadget ท่ีทั้งผู้ใหญ่และเด็กๆ จะได้เล่นอย่าง สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมได้เรียนรู้เก่ียวกับองค์ประกอบในการสร้างหุ่นยนต์ ความรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมห่นุยนต์ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

Jimu Robot Launch Thailand 1000013

จากการท่ี JIMU เป็นหุ่นยนต์ท่ีสร้างขึ้นโดยนำชิ้นส่วนต่างๆ มาต่อเข้าด้วยกัน (Interlocking Parts & Connectors) ทำให้ผู้เล่นสามารถต่อยอดการเล่นไปอีก นอกเหนือจากหุ่นยนต์แบบมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยการนำชิ้นส่วนมาออกแบบเป็นหุ่นยนต์ใหม่ๆ ตามจินตนาการของตนเองได้แบบไม่รู้จบ

นอกจากนี้ JIMU แอปพลิเคชันยังเป็นแอปท่ีผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนชุดคำส่ังได้ด้วยตนเองในรูปแบบ PRP Programing ( Posing Recording & Playing ) คือจัดวางตาแหน่งท่าทางท่ีต้องการ บันทึกท่าทาง และ Playback ท่าทาง ท่ีบันทึกไว้ สำหรับผู้เล่นท่ีมีความรู้เก่ียวกับการเขียน Software Code สามารถเข้าไปเขียน code ในการควบคุมห่นุยนต์ให้ทำท่ากิริยาอาการต่างๆ ได้อีกมากมายตามต้องการ

JIMU Robot Community ชุมชนออนไลน์ผู้ใช้ JIMU

Jimu Robot Launch Thailand 1000006

นอกจากนี้ UBTECH ยังได้สร้าง JIMU Robot Community ให้สามารถอัปโหลดรูปภาพหรือวีดีโอของหุ่นยนต์และส่ิงประดิษฐ์ ของผู้เล่นแต่ละคนไปเก็บไว้บน JIMU Community โดยท่ีผู้เล่นทุกคนท่ีมีบัญชีของตนเอง สามารถเข้าไปดูและกด Like พร้อม Comment ข้อความต่างๆ ได้

การท่ีเด็กๆ ได้เห็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีออกแบบมาจากผู้คนท่ัวโลกจะเป็นแรงกระตุ้นให้เด็กได้เกิดความสนใจท่ีจะทดลองทำหุ่นยนต์แบบนั้นๆ บ้างหรือลองออกแบบส่ิงประดิษฐ์ของตนเองแล้ว Share อย่างภาคภูมิใจ เป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากเรียนรู้ในส่ิงท่ีซับซ้อนขึ้นด้วยตนเองและพัฒนาไปสู่ระดับผู้เช่ียวชาญทางด้านไอทีและนักออกแบบส่ิงประดิษฐ์มืออาชีพได้ในอนาคต

Jimu Robot Launch Thailand 1000016

สำหรับการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ UBTECH ในช่วงแรกนี้ บริษัท ซิสเท็ม 2000 ได้นำเข้าหุ่นยนต์ ALPHA และ JIMU รวมทั้งหมด 5 รุ่น เข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย ได้แก่

  • ALPHA 1 Pro ห่นุยนต์ Humanoid Robot ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเลิศโดยเฉพาะ SERVO Motor  (ข้อต่อ) ที่มีพลังในการขับเคลื่อนสูง พร้อมความแม่นยำในการคำนวณตำแหน่งและสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวให้มีความเป็นธรรมชาติ สามารถ Program คำส่ังด้วยระบบ PRP และเข้าไปเขียน Code เพิ่มเติมได้อีกด้วย ราคาจำหน่าย 21,900 บาท
  • JIMU Inventor Kit ในคอนเซ็ป JIMU Wonderland Mythical Animal Robot ประกอบด้วย ชิ้นส่วนมากถึง 675 ชิ้น Servo Motor 16 ชิ้นพร้อมด้วย App สร้างหุ่นยนต์ต้นแบบรูปร่างสัตว์ ต่างๆ 6 แบบได้แก่ ช้าง, ยีราฟ, ไดโนเสาร์, ห่นุยนต์, หมาป่า, ตั๊กแตนตำข้าว ราคาจำหน่าย 16,900 บาท สำหรับ Inventor Kit เหมาะสำหรับโรงเรียนท่ีต้องการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรหุ่นยนต์ โดยสามารถซื้ออุปกรณ์อื่นๆ อาทิเช่น อินฟราเรดเซ็นเซอร์และลำโพงสำหรับบันทึกเสียงเพิ่มเติมได้อีกด้วย
  • JIMU BuzzBot & Mutt BotKit มาพร้อม Appในการสร้างห่นุยนต์เป็น BuzzBot ที่แสนน่ารักและ MuttBot สุนัขน้อยแสนซน ชุดประหยัดสำหรับเด็กเล็กเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเล่นเพื่อรู้ ราคาจำหน่ายปกติ 6,990 บาท
  • JIMU KarBot Kit สำหรับผู้เล่นนักแข่งรถในชุดประกอบด้วยชิ้นส่วนและ App เพื่อประกอบเป็นรถที่แตกต่างกันถึง 3 ประเภทและระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์ ในการหยุด เลี้ยวรถ อัตโนมัติ ราคาจำหน่ายปกติ 6,590 บาท

การจัดจำหน่าย

Jimu Robot Launch Thailand 1000049

ทั้งนี้หุ่นยนต์ JIMU รุ่น AstrobotKit และ Buzzbot & MuttBotKit จะเร่ิมทยอยวางขายใน ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้แก่ iStudio, .Life, Jaymart, Btrend Siam Paragon, King Power, Loft, iGenious โดยท่ีศูนย์การค้า Siam Discovery Digital lab ชั้น 2 จะเป็น Full Display & Experience Center ที่จะมีสินค้าทั้งหมด 5 รุ่นมาวางจำหน่ายและสาธิตให้แก่ผู้สนใจได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์การเล่นได้ทุกวัน

Jimu Robot Launch Thailand 1000044

สำหรับผู้ปกครองท่ีต้องการตัวช่วยในการเล่นหุ่นยนต์ JIMU บริษัท ซิสเท็ม 2000 ได้จัดให้มี Trainer ผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านซอฟต์แวร์มาช่วยสอนวิธีการใช้ JIMU แอปในการควบคุมห่นุยนต์และการสร้าง Code ง่ายๆให้แก่ผู้เล่นและเด็กๆ ที่เป็นสมาชิกเจ้าของห่นุยนต์ JIMU ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรับ การอบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามวันเวลาและสถานท่ีในการจัดกิจกรรมที่จะได้ระบุไว้ใน FB: UBTECH Thailand

ติดตามชมรีวิว JIMU Robots ได้ที่ iPhoneMod.net

ข้อมูลเพิ่มเติม System 2000

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน