in ,

Kuo เผย iPhone 13 โมเดล 5G mmWave อาจจะมีขายในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐฯ

Kuo วิเคราะห์ว่า Apple จะขาย iPhone 13 โมเดลที่รองรับเทคโนโลยี mmWave ในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากสหรัฐฯ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเทคโนโลยีที่เร็วใหม่กว่า

iPhone 13 โมเดล mmWave อาจจะวางขายในประเทศอื่นด้วย

นักวิเคราะห์ Ming-Chi Kuo เผยว่า Apple กำลังวางแผนที่จะเพิ่มความพร้อมสำหรับ iPhone 13 โมเดลที่รองรับ 5G mmWave ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่เร็วและใหม่กว่าได้มากขึ้น

Kuo กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี mmWave จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่นในประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ ที่สำคัญในยุโรป

ปัจจุบัน Apple จำหน่าย iPhone 12 โมเดลที่รองรับเทคโนโลยี mmWave แค่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคิดเป็น 30-35% ของการขาย iPhone 12 จากทั้งหมด

การขายสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2020 แต่ส่วนใหญ่รองรับเฉพาะเทคโนโลยี Sub-6 GHz ซึ่งเทคโนโลยี mmWave ย่อมดีกว่าเพราะมีความเร็วที่เร็วขึ้นและมีความหน่วงต่ำ แต่ส่งสัญญาณได้ในระยะจำกัด คาดว่า ‌iPhone 13‌ โมเดลที่รองรับ mmWave จะวางจำหน่ายในหลายประเทศ เช่น แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ในยุโรป ดังนั้นการขาย iPhone 13‌ โมเดล mmWave อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 55–60%

และ Kuo เผยว่า ตำแหน่งการวางเสาสัญญาณของ iPhone 13 ยังคงอยู่ที่เดิม (ที่ด้านบนทางขวาของตัวเครื่อง)

สำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยี mmWave เร็ว ๆ นี้ ใครที่รออัปเดตข่าว iPhone 13 ในเรื่องอื่น ๆ อยู่ ทางทีมงานจะมาบอกให้ทราบแน่นอนค่ะ

ที่มา – MacRumors