,

วิธีปิดการแสดงผลหน้าจอเล่นออดิโอ (Now Playing) บน Apple Watch อัตโนมัติ


How To Stop Auto Lunch Audio Apps Apple Watch

สำหรับใครที่ไม่ต้องการให้ Apple Watch เปิดหน้าจอเล่นออดิโอ (Now Playing) เมื่อ iPhone มีการเปิดมีเดีย อย่างเพลงหรือวิดีโอ เราสามารถตั้งค่าปิดได้ ไปชมวิธีกันเลย

หากเราเปิดมีเดียอย่างวิดีโอหรือเพลงบน iPhone หน้า Now Playing บน Apple Watch ก็จะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ เมื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมออดิโอหรือมีเดียบนข้อมือได้

How To Stop Auto Lunch Audio Apps Apple Watch 2

แต่สำหรับใครที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้การควบคุมเพลงบน Apple Watch ก็สามารถตั้งค่าปิดได้ดังนี้

วิธีปิดการแสดงผลหน้าจอเล่นออดิโอ (Now Playing) บน Apple Watch อัตโนมัติ

ไปที่แอป Watch บน iPhone > ทั่วไป (General) > ปลุกหน้าจอ (Wake Screen) > เปิด เปิดใช้แอปเสียงโดยอัตโนมัติ (Auto-Launch Audio Apps)

How To Stop Auto Lunch Audio Apps Apple Watch 1

หลังจากที่เราปิดการใช้แอปเสียงโดยอัตโนมัติแล้ว เวลาที่เราเปิดแอปมีเดียบน iPhone นาฬิกา Apple Watch ก็จะไม่เปิดหน้าจอเล่นออดิโอ (Now Playing) อีกต่อไป แต่สำหรับใครที่สะดวกใช้งานการควบคุมมีเดียผ่าน Apple Watch ก็สามารถเปิดใช้งานไว้ได้

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University