in , , , ,

วิธีตั้งค่าปุ่มด้านข้างของ Galaxy S24 Ultra ให้เป็นปุ่มล่ามแปลภาษา

Galaxy S24 Ultra มาพร้อม AI ล่ามแปลภาษา (Interpretation) ที่สามารตั้งค่าปุ่มด้านข้างเครื่อง แล้วกดเปิดใช้ AI ตัวนี้ได้ทัน ไปชมวิธีกัน

วิธีตั้งค่าปุ่มด้านข้างของ Galaxy S24 Ultra ให้เป็นปุ่มล่ามแปลภาษา

สำหรับวิธีการเรียกใช้งานฟีเจอร์ตัวช่วยแปลภาษา (Interpreter) คือ ปัดแผงด่วนลงมา > เลือก “ตัวช่วยแปล”

แต่มีวิธีที่ง่ายกว่า นั่นคือตั้งค่าปุ่มด้านข้างเพื่อสั่งเปิดใช้งาน โดยไปที่การตั้งค่า > คุณสมบัติขั้นสูง > ปุ่มด้านข้าง > แตะฟันเฟือง > ตัวช่วยแปล หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ด้วยการกดปุ่มด้านข้างสองครั้ง

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าเปิดกล้องด่วน รวมถึงตั้งค่าเปิดใช้งานแอปอื่นๆ ได้ด้วยการตั้งค่าวิธีเดียวกัน ใครที่จำเป็นต้องใช้งานฟีเจอร์นี้อยู่เป็นประจำลองไปตั้งค่าตามกันดูนะคะ หรือดาวน์โหลดภาษาที่ต้องแปลบ่อยๆ ทิ้งไว้แล้วใช้งานแบบไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลย

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Pornpimol Kulab

Faculty of Mass Communication,
Chiangmai University