, , ,

วิธีสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF ในแอป Keynote บน iPhone, iPad


How To Create Animation Gif In Keynote Iphone Ipad

สำหรับใครที่อยากจะสร้างภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวบันทึกเก็บไว้เป็นไฟล์ GIF ทีมงานมีวิธีการทำในแอป Keynote บน iPhone, iPad ง่าย ๆ มาฝากกันค่ะ

วิธีสร้างภาพเคลื่อนไหว GIF ในแอป Keynote บน iPhone, iPad

1. วิธีสร้างภาพเคลื่อนไหวในแอป Keynote

ไปที่แอป Keynote > สร้างเอกสารใหม่โดยแตะไอคอน + จากนั้นเลือกรูปแบบไฟล์มาตรฐาน (หากต้องการกำหนดขนาดเองให้แตะเมนูกว้าง)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 1

แตะไอคอน + เพื่อแนบไฟล์รูปภาพ

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 2

แตะเลือก รูปภาพหรือวิดีโอ (Photo or Video)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 3

แตะเลือกรูปภาพที่ต้องการ

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 4

แตะที่รูปภาพ และเลือกเมนู ทำให้เคลื่อนไหว (Animate)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 5

เพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพ โดยอาจจะเพิ่มฉากเข้า (Add Build In), เพิ่มการทำงาน (Add Action) หรือ เพิ่มฉากออก (Add Build Out) ก็ได้ ดังตัวอย่างเลือกเป็นเพิ่มการทำงาน

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 6

เลือกรูปแบบการเคลื่อนไหว ตัวอย่างเลือกเป็น เด้ง (Bounce)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 7

ภาพของเราก็จะเคลื่อนไหวได้ เมื่อเราแตะที่รูปภาพ แต่เราจะต้องตั้งค่าให้ภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติ โดยแตะไอคอน List ด้านบน เพื่อตั้งค่า

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 14

แตะ ต่อจาก ลักษณะเปลี่ยนผ่าน และตั้งเวลาชะลอ (เวลานับก่อนหน้าที่จะให้เคลื่อนไหว) > แตะ เสร็จสิ้น (Done)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 15

สามารถแตะไอคอน Play เพื่อชมการเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้นมาได้ เมื่อสร้างการเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพเรียบร้อยแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น (Done)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 16

2. วิธีบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ GIF

หลังจากที่เราได้ใส่การเคลื่อนไหวให้กับรูปภาพแล้ว เราก็จะมาบันทึกไฟล์ให้เป็นรูปแบบ GIF กัน เพื่อให้ภาพที่บันทึกไปใช้งานนั้นสามารถแสดงแบบเคลื่อนไหวได้

แตะไอคอนสามจุดด้านบนขวา

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 8

แตะ ส่งออก (Export)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 9

แตะเลือกไฟล์ GIF ที่เคลื่อนไหว

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 10

ตั้งค่าภาพให้เรียบร้อย แล้วแตะส่งออก (Export)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 11

แตะ แชร์ (Share)

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 12

แตะ บันทึกภาพ (Save Image) เพื่อเก็บภาพในแอป Photos แต่หากต้องการแชร์ให้คนอื่น ๆ ก็สามารถเลือกช่องทางหรือแอปอื่นได้เลย

How To Create Animation Gif In Keynote On Iphone Ipad 13

เราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวที่เราสร้างจากแอป Keynote ที่สามารถนำไปใช้งานประดับตกแต่งงานอื่น ๆ ต่อได้

How To Create Animation Gif In Keynote Iphone Ipad 15

สำหรับใครที่มี iPhone หรือ iPad อยู่ในมือ อยากจะสร้างภาพเคลื่อนไหวไฟล์ GIF ไว้ใช้งาน ก็สามารถสร้างในแอป Keynote ได้ง่าย ๆ ตามตัวอย่างด้านบน และเลือกตั้งค่าการเคลื่อนไหวได้เองตามใจชอบ ลองทำกันดูนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University