How To Clean Apple Watch Band
in

วิธีทำความสะอาดตัวเรือน ปุ่ม Digital Crown และสาย Apple Watch อย่างถูกต้อง

Apple Watch เป็นอุปกรณ์สวมใส่บนข้อมือที่สามารถรับและสัมผัสกับเชื้อโรครอบตัวได้ ดังนั้นผู้ใช้ Apple Watch ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะเวลาที่สวมใส่ออกกำลังกายหรือสวมใส่ทั้งวัน Apple Watch และสายก็จะมีสิ่งสกปรกติดค้างอยู่ เรามาชมวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องกัน

การทำความสะอาด Apple Watch ตามคำแนะนำของ แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้

How To Clean Apple Watch Band 4

1. การทำความสะอาดตัวเรือน Apple Watch

ดูแลให้ Apple Watch สะอาดและแห้งอยู่เสมอ สารทำความสะอาดสบู่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ควรนำมาใช้กับ Apple Watch ระบบอากาศอัด การทำความสะอาดแบบอัลตราโซนิค ตลอดจนการวาง Apple Watch ตากแดดหรอืโดนความร้อน อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

Apple Watch Sport Band Hibiscus Color Preview 8

สามารถทำความสะอาด Apple Watch โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ปิดเครื่อง ถอดเคส และสายออกให้เรียบร้อย
 2. เช็ด Apple Watch ให้สะอาดด้วยผ้าที่ไม่ทำให้เกิดรอยและไม่เป็นขุย แนะนำเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ หากมีคราบหนักให้นำผ้าชุบน้ำสะอาดหมาด ๆ หรือเปิดน้ำจืดที่อุ่นให้ไหลผ่าน Apple Watch เบาๆ นาน 10 ถึง 15 วินาที ไม่ควรใช้สบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ
 3. ใช้ผ้าที่ไม่ทำให้เกิดรอยและไม่เป็นขุยเช็ด Apple Watch ให้แห้ง และเช็ดฝาหลังของ Apple Watch ให้สะอาด

2. การทำความสะอาดปุ่ม Digital Crown

บางครั้งตรงซอกของปุ่ม Digital Crown อาจจะมีฝุ่นหรือคราบเกาะอยู่ เราสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ๆ ดังนี้

Apple Watch 1

 1. ปิดเครื่อง แอดเคส และสายออกให้เรียบร้อย
 2. จับ Digital Crown ไว้แน่น ๆ แล้วปล่อยให้น้ำสะอาดจากก๊อกน้ำไหลผ่านเบา ๆ นาน 10 ถึง 15 วินาที ไม่ควรใช้สบู่และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ล้างร่วมด้วย
 3. หมุนและกด Digital Crown อย่างต่อเนื่องขณะที่น้ำไหลผ่านช่องว่างเล็ก ๆ ระหว่างเม็ดมะยมและตัวเรือน
 4. ใช้ผ้าดูดซับที่ไม่ทำให้เกิดรอยและไม่เป็นขุย แนะนำผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ด Apple Watch ให้แห้ง อย่าลืมเช็ดพื้นผิวของ Digital Crown รวมถึงซอกระหว่าง Digital Crown กับตัวเรือนด้านหลังของนาฬิกา และพื้นผิวโดยรอบเพื่อซับน้ำทั้งหมดออก

3. การทำความสะอาดสาย Apple Watch

สำหรับสายหนัง ให้ทำความสะอาด ดังนี้

 • เช็ดสายส่วนที่เป็นหนังให้สะอาดด้วยผ้าที่ไม่ทำให้เกิดรอยและไม่เป็นขุย แนะนำผ้าไมโครไฟเบอร์ หากมีคราบหนักให้เอาผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด
 • ห้ามจุ่มสายหนังลงในน้ำ เนื่องจากสายหนังนั้นไม่มีความสามารถในการทนน้ำ ปล่อยให้สายแห้งสนิทก่อนที่จะต่อเข้ากับ Apple Watch
 • อย่าเก็บสายหนังในที่ที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง มีอุณหภูมิสูง หรือมีความชื้นสูง

How To Clean Apple Watch Band 3

สำหรับสายซิลิโคน หัวล็อค และตัวล็อคอื่น ๆ ทั้งหมด ให้ทำความสะอาด  ดังนี้

 • เช็ดสายให้สะอาดด้วยผ้าที่ไม่ทำให้เกิดรอยและไม่เป็นขุย แนะนำผ้าไมโครไฟเบอร์ หากมีคราบหนักให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ด
 • เช็ดสายให้แห้งด้วยผ้าที่ไม่ทำให้เกิดรอยและไม่เป็นขุย ก่อนที่จะต่อสายเข้ากับ Apple Watch

How To Clean Apple Watch Band 1

เพิ่มเติมสำหรับ Sport Loop ที่เป็นไนลอน สามารถทำความสะอาดได้ ดังนี้

 • หากทำความสะอาดปกติ คราบไม่หนัก ให้ใช้ผ้าชับน้ำหมาด ๆ เช็ดสาย
 • หากมีคราบหนักให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งแล้วค่อยนำมาต่อกับ Apple Watch

How To Clean Apple Watch Band 2

แนะนำว่าให้ทำความสะอาด Apple Watch และสายในทุก ๆ วัน จะเห็นได้ว่าการทำความสะอาดนั้นง่ายมาก ๆ Apple เน้นให้ใช้น้ำอุ่นธรรมดาและผ้าที่ไม่ทำให้เกิดรอยทำความสะอาด ดังนั้นในแต่ละวันสละเวลาเพียง 10 – 15 นาทีมาทำความสะอาด Apple Watch สม่ำเสมอ เพื่อดูแลสุขภาพให้ถูกสุขภาพลักษณะ

ขอบคุณ Apple

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University