Cover Change Paper Template Goodnotes
in , , , , ,

วิธีเปลี่ยนเทมเพลต/ลายกระดาษให้เหมาะกับการใช้งานในสมุดโน้ตแต่ละหน้า – GoodNotes 5

ในสมุดโน้ตหนึ่งเล่มอาจจะมีการใช้เทมเพลตหรือลายหน้ากระดาษที่แตกต่างกันไปใน GoodNotes 5 เช่น เมื่อจดเนื้อเสร็จแล้ว หน้าต่อไปอาจจะเป็น To do list หรือต้องการจดแบบแบ่งเป็นหลายคอลัมน์ ทีมงานมีวิธีเปลี่ยนเทมเพลตให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละหน้าให้สามารถใช้ได้แตกต่างกัน ไปชมวิธีกันเลยค่ะ

วิธีเปลี่ยนเทมเพลต/ลายกระดาษให้เหมาะกับการใช้งานในสมุดโน้ตแต่ละหน้า – GoodNotes 5

เมื่อเข้ามาที่หน้าแรกของสมุดโน้ตของเรา ให้แตะที่สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายบน จะเป็นมุมมองภาพรวมของสมุดโน้ตเล่มนี้

How To Change Paper Template Goodnotes 01

จะปรากฏหน้าตาดังตัวอย่าง ให้แตะเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มหน้ากระดาษ

How To Change Paper Template Goodnotes 02

จากนั้นแตะคำว่า “Templates”

How To Change Paper Template Goodnotes 03

เลือกเทมเพลตที่ต้องการให้เหมาะสมกับการใช้งานในหน้ากระดาษที่จะจดโน้ต หากเลือกได้แล้วให้แตะ “Apply” ด้านขวาบน

How To Change Paper Template Goodnotes 04

ลองมาดูตัวอย่างหน้ากระดาษแบบต่างๆ นะคะ เช่น

ลายกระดาษแบบนี้จะทำในรูปแบบกราฟก็ได้หรือใช้กับเนื้อหาที่มีลายเอียดเยอะ

How To Change Paper Template Goodnotes 06

แบบนี้ก็จะแบ่งเป็นวันทั้ง 7 วันและช่วงเวลา

How To Change Paper Template Goodnotes 05

อีกแบบคือ แบ่งเป็นสองคอลัมน์ให้เราสามารถเลือกการจดโน้ตในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม

How To Change Paper Template Goodnotes 07

ยังมีหน้ากระดาษให้เลือกอีกมากมายเพื่อความเหมาะสมของแต่ละงาน

หากแตะมาที่หน้าของภาพรวมก็จะพบว่ามีหน้ากระดาษหรือเทมเพลตลายต่างๆ ที่แตกต่างกัน ซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการจดโน้ตในแต่ละหน้าได้

How To Change Paper Template Goodnotes 08

ทั้งนี้เราก็สามารถเลือกเทมเพลตที่เราสร้างมาเองได้โดยเปลี่ยนจากแตะคำว่า Template เป็นคำว่า Import หรือ Image ก็ได้ เพื่อนๆ ชอบแบบไหนลองนำไปปรับใช้งานดูนะคะ

ดาวน์โหลด GoodNotes 5 ได้ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

เขียนโดย Nawaporn Deeklom

Mod - J : Masters degree - Computer science
Chiang Mai University