in

คุณเป็นแบบไหนในที่ทำงาน? มาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model กัน!

ชวนมาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพในที่ทำงาน DISC ที่แบ่งคนในที่ทำงานออกเป็น 4 ประเภท อยากรู้ใช่ไหมว่าคุณเป็นคนแบบไหนในที่ทำงาน มาดูกัน

คุณเป็นแบบไหนในที่ทำงาน? มาทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ DISC Model กัน!

แบบทดสอบ DISC เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดบุคลิกภาพ เหมาะกับการวิเคราะห์และนำไปใช้ในที่ทำงาน ออฟฟิศ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 • D – Dominance = มุ่งมั่น ชอบควบคุม ตัดสินใจเด็ดขาด มั่นใจในตัวเอง ชอบความท้าทาย
 • I – Influence = ชอบเข้าสังคม ช่างพูด ชอบโน้มน้าวใจ มองโลกในแง่ดี ชอบความสนุกสนาน
 • S – Steadiness = ใจเย็น อดทน ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ ชอบความมั่นคง
 • C – Conscientiousness = ละเอียดรอบคอบ ชอบความเป็นระเบียบ มีวินัย ทำงานหนัก ชอบความถูกต้อง

มาทำแบบทดสอบ DISC ภาษาไทยกัน! กดลิงก์ด้านล่างได้เลย

https://www.quotev.com/quiz/2239883/What-Is-Your-DISC-Style/result

ตัวอย่างแบบทดสอบ

ให้เราเลือกตอบข้อที่ตรงกับเราที่สุด ตอบคำถามเพียง 10 ข้อเท่านั้น อย่าลืมตั้งสมาธิก่อนทำด้วยนะ

เมื่อทำเสร็จคุณก็จะรู้ทันทีว่าคุณเป็นคนแบบไหน

DISC แต่ละประเภทเป็นยังไง เหมาะกับอาชีพไหน?

D – Dominance

จุดเด่น: มุ่งมั่น เด็ดขาด มั่นใจ ชอบความท้าทาย ใจกล้า
จุดอ่อน: ใจร้อน ดื้อรั้น ชอบควบคุม ชอบเอาชนะ
อาชีพที่เหมาะสม: นักธุรกิจ นักการเมือง ทนายความ แพทย์ วิศวกร
ตัวอย่างบุคคล: Elon Musk, Steve Jobs, Winston Churchill

I – Influence

จุดเด่น: ช่างพูด ชอบเข้าสังคม มองโลกในแง่ดี ชอบโน้มน้าวใจ
จุดอ่อน: ใจร้อน ขี้เบื่อ ใจง่าย เอาแต่ใจ
อาชีพที่เหมาะสม: นักขาย นักการตลาด ประชาสัมพันธ์ ครู นักแสดง
ตัวอย่างบุคคล: Oprah Winfrey, Barack Obama, Bill Clinton

S – Steadiness

จุดเด่น: ใจเย็น อดทน ใจดี ซื่อสัตย์ น่าเชื่อถือ
จุดอ่อน: ขี้เกรงใจ กลัวความผิดพลาด ชอบความมั่นคง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
อาชีพที่เหมาะสม: พยาบาล นักบัญชี ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักเขียน
ตัวอย่างบุคคล: Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Dalai Lama

C – Conscientiousness

จุดเด่น: ละเอียดรอบคอบ ชอบความเป็นระเบียบ มีวินัย ทำงานหนัก
จุดอ่อน: ชอบคิดมาก กังวลใจ Perfectionist ยึดติดกับกฎเกณฑ์
อาชีพที่เหมาะสม: นักบัญชี วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเขียน นักกฎหมาย
ตัวอย่างบุคคล: Albert Einstein, Warren Buffett, Angela Merkel

ประโยชน์ของแบบทดสอบ DISC

เหตุผลที่ว่าทำไมแบบทดสอบ DISC เหมาะกับผู้ทดสอบที่ทำงาน หรือทำงานในออฟฟิศ ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ก็เพราะว่าแบบทดสอบ DISC จะช่วยสะท้อนตัวคุณเพื่อให้คุณและปรับตัวเข้าหาคนอื่นได้

 • ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น
 • ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
 • ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร
 • ช่วยเลือกอาชีพที่เหมาะสม

หัวหน้างานสามารถใช้แบบทดสอบ DISC เพื่อเข้าใจสไตล์การทำงานของลูกน้อง และจัดการกับลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวัง

 • แบบทดสอบ DISC ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดว่าคุณเป็นคนอย่างไร
 • ผลลัพธ์จากแบบทดสอบเป็นเพียงแนวทาง ให้คุณนำไปพิจารณาและปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University