in

Apple Pay ใช้งานที่ออสเตรเลียได้แล้ว

apple-pay-br-wsj

Apple Pay กระจายตัวมากขึ้นทั่วโลกล่าสุดมีรายงานว่าประเทศออสเตรเลียสามารถใช้งาน Apple Pay ได้แล้วรองรับบัตร American Express ทั้งนี้วางแผนจะขยายการรองรับในเอเชียและยุโรปเพิ่มมากขึ้นในปี 2016

ผู้ใช้ในออสเตรเลียสามารถชำระเงินที่ร้านค้า, ซื้อสินค้าผ่าน Apple Store, App Store ได้แล้วผ่าน iPhone รุ่นใหม่และ Apple Watch ที่รองรับ Apple Pay แล้ว ทั้งนี้ Apple กำลังเจรจากับบัตรต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายบัตรมากยิ่งขึ้น

ใครอยู่ที่ออสเตรเลียลองใช้งาน Apple Pay กันดูนะครับ

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน