Apple Only Approve Covid 19 App From Recognized Entities
in , ,

Apple อนุมัติแอปเกี่ยวกับ COVID-19 ที่มีแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เท่านั้น

Apple ได้โพสต์ข้อมูลแจ้งแก่นักพัฒนา โดยใจความสำคัญระบุว่า Apple อนุมัติแอปเกี่ยวกับ COVID-19 ที่มีแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ เท่านั้น, ไม่อนุมัติแอปบันเทิงหรือเกมที่เกี่ยวกับ  COVID-19

Apple กับนโยบายแอปเกี่ยวกับ COVID-19

ก่อนหน้านี้มีนักพัฒนาเผยว่า Apple จะปฏิเสธแอปที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หากไม่ได้มาจากองค์กรสุขภาพหรือหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยในตอนนี้ Apple ได้ยืนยันข้อมูลนี้แล้ว

Apple เผยว่า​ App Store ควรเป็นศูนย์รวมแอปที่ให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดได้อย่างปลอดภัย และด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ Apple จริงจังกับเรื่องนี้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุด

Apple จะประเมินและตรวจสอบแอปที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มากขึ้น โดยแอปเหล่านั้นจะต้องมาจากหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าชื่อถือ เช่น องค์กรของรัฐบาล หน่วยงาน NGO ที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพ บริษัทที่ทำงานอย่างจริงจังเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ และสถาบันการแพทย์และการศึกษา เป็นต้น

แอปที่นักพัฒนานำข้อมูลมาจากหน่วยงานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นจะสามารถนำเสนอแอปที่เกี่ยวกับ COVID-19 บน App Store ได้ แต่แอปจำพวกความบันเทิงหรือเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ COVID-19 จะไม่ได้รับอนุญาต

Apple ยังเปิดตัวเลือก “Time-Sensitive Event” (เป็นงานเร่งด่วน) ให้นักพัฒนาเลือกเพื่อให้ได้รับการรีวิวก่อนด้วย

ที่มา – Apple Developer

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy