in ,

ใครสามารถใช้สิทธิ์การซื้อ Mac, iPad ราคานักศึกษาหรือเพื่อการศึกษาได้บ้าง

Apple ปล่อยโปรแรงต้อนรับเปิดเทอมกับ โปรโมชัน Back To School 2020 นับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อ Mac หรือ iPad รุ่นที่ร่วมรายการจากนั้นรับฟรี AirPods 2 รุ่นที่กล่องชาร์จ Lightning นอกจากนี้ยังรับส่วนลด AppleCare+ ได้อีก 20% คำถามต่อมาคือ “ใครสามารถใช้สิทธิ์การซื้อเพื่อการศึกษาได้บ้าง” ทีมงานสรุปให้ดังนี้

ใครสามารถใช้สิทธิ์การซื้อ Mac, iPad ราคานักศึกษาหรือเพื่อการศึกษาได้บ้าง

  • ✅ นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ป. ตรี และ ปวส. ขึ้นไป
  • ✅ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่การศึกษาของรัฐทุกระดับ ตั้งแต่ อนุบาล ประถม มัธยมฯ และคณาจารย์สถานบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ
  • ✅ ผู้ปกครองของนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับ ป. ตรีขึ้นไป (ซื้อในนามของนักศึกษาเท่านั้น)

ถ้ารู้ตัวว่ามีสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์กันได้ที่นี่เลยจ้า > 🛒 สั่งซื้อ Mac, iPad เพื่อการศึกษาโปรโมชันนี้ https://imods.cc/AppleBTS2020TH
.
.
.

ส่วนรายละเอียดที่ Apple แจ้งไว้บอกไว้แบบนี้

1. การศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้า นอกจากนี้ คณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารของสมาคมครูและผู้ปกครองซึ่งปัจจุบันถูกเลือกหรือมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าเช่นกัน
.
2. การศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)คณาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษา และนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้า ทั้งนี้ Apple Store เพื่อบุคลากรด้านการศึกษา มิได้มีขึ้นสำหรับการซื้อโดยสถาบัน หรือการค้าปลีก
.
3. ผู้ปกครองของนักศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า)ผู้ปกครองของนักศึกษาซึ่งกำลังศึกษา หรือตอบรับการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป (หรือเทียบเท่า) เป็นผู้มีสิทธิซื้อสินค้าในนามของนักศึกษา

อ้างอิงจาก https://www.apple.com/th-edu/shop/browse/open/salespolicies/edu
.
.
ในส่วนของโปรโมชันทีมงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Apple Back To School ซื้อ Mac, iPad เพื่อการศึกษาแถม AirPods สรุปไว้ให้แล้วที่นี่
📺 ฟังสรุปในคลิปนี้

📚 อ่านข้อมูลสรุปเพิ่มเติมที่ https://imods.cc/BTS2020

🛒 สั่งซื้อ Mac, iPad เพื่อการศึกษาโปรโมชันนี้ https://imods.cc/AppleBTS2020TH
นอกจากนี้ยังซื้อได้ที่ Apple Iconsiam ด้วย

📺 ชมวิธีการสั่งซื้อผ่าน Apple Store ออนไลน์ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็จ่ายได้ https://www.youtube.com/watch?v=WNCfz5ZB16M

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน