in

AIS ชวนคนไทย “คิด” ก่อนเมนต์ “คิด” ก่อนแชร์ “หยุด” รังแก บนโลกออนไลน์ เนื่องในวัน Stop Cyberbullying Day 2021

เอไอเอส อุ่นใจไซเบอร์ ชวนคนไทย “คิด” ก่อนเมนต์ “คิด” ก่อนแชร์ “หยุด” รังแกบนโลกออนไลน์ เนื่องในวัน Stop Cyberbullying Day 2021 ชมวิดีโอ

AIS ชวนคนไทยหยุดบูลลี่เนื่องในวัน Stop Cyberbullying Day 2021

AIS ร่วมกับ เขื่อน ภัทรดนัย อดีตสมาชิกวง K-OTIC และนักจิตบำบัดฝึกหัด ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ออกมาเล่าเรื่องราวและผลกระทบของ Cyber Bully เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้คนบนโลกออนไลน์ตระหนักรู้ถึงการรังแกผู้อื่นด้วยคำพูด และการกระทำต่าง ๆ ผ่านโซเชียลมีเดีย

เพียงความสนุกจากการรังแกผู้อื่นในโลกออนไลน์ อาจทำให้ใครบางคนเจ็บปวดทรมานจากการถูก Cyberbully ตลอดไป เพราะการถูกทำร้ายทางจิตใจจะเป็นแผลที่ฝังลึกยิ่กว่าบาดแผลทางกาย

ชมวิดีโอ

มาร่วมกันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ เพื่อการใช้ชีวิตบนโลกโซเชียลอย่างปลอดภัยและมีความสุขของทุกคนกันค่ะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University