in , ,

Windows 11 รองรับการส่งข้อความ รับสายโทร อ่านแจ้งเตือนจาก iMessage แล้ว!

Microsoft ประกาศว่า Windows 11 ในตอนนี้สามารถใช้งาน iMessage ได้แล้ว รองรับทั้งการส่งข้อความ รับสายโทร อ่านแจ้งเตือน ผ่านแอป Phone Link และ Link to Windows

Windows 11 รองรับการส่งข้อความ รับสายโทร อ่านแจ้งเตือนจาก iMessage แล้ว!

ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ PC ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows แต่ใช้งาน iPhone ในตอนนี้สามารถรับและส่งข้อความ รับสายโทร อ่านแจ้งเตือนจาก iMessage ได้แล้ว โดยสามารถใช้งานผ่านแอป Phone Link และ Link to Windows

ผู้ใช้จะต้องเปิดใช้งาน Bluetooth ไว้ และต้องใช้ iPhone ที่มี iOS 14  หรือใหม่กว่า ข้อความจะปรากฏอยู่ในกรอบสีเทา ดังนั้นผู้ใช้อาจจะแยกไม่ออกมาข้อความที่ได้รับมาจาก iMessage หรือข้อความปกติ (SMS)

ถึงแม้จะใช้งานฟีเจอร์ทั่วไปของ iMessage ได้ แต่ก็มีฟีเจอร์บางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้ ได่แก่ แชทกลุ่ม การดูรูปภาพและวิดีโอ และการดูประวัติการสนทนา

บนคอมพิวเตอร์ที่มี Windows 11 ให้ดาวน์โหลดแอป Phone Link มาใช้งาน ส่วนใน iPhone ให้โหลดแอป Link to Windows มาใช้งานควบคู่กันได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลด Link to Window สำหรับ iPhone : https://apps.apple.com/us/app/link-to-windows/id6443686328

ที่มา – MacRumors

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University