Vizio Open Register Smartcast 3 Beta Support Homekit Airplay2
in ,

Vizio เปิดลงทะเบียนใช้งาน Smartcast 3.0 beta เตรียมรองรับ Apple HomeKit และ AirPlay 2

Vizio ประกาศเปิดให้เจ้าของสมาร์ตทีวี Vizio ลงทะเบียนใช้งานและอัปเดต Smartcast 3.0 beta เพื่อทดสอบการใช้งาน Apple HomeKit และ AirPlay 2

Vizio เปิดลงทะเบียนใช้งาน Smartcast 3.0 beta เตรียมรองรับ Apple HomeKit และ AirPlay 2

หลังจากที่มีการประกาศให้สมาร์ตทีวีรองรับ Apple HomeKit และ AirPlay 2 จากหลากหลายแบรนด์ วันนี้ Vizio ก็ได้เริ่มเปิดตัวการทดสอบใช้งานเวอร์ชันเบต้า เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เป็น Smartcast 3.0 beta

Vizio Open Register Smartcast 3 Beta Support Homekit Airplay2 1

โดยเจ้าของทีวี Vizio รุ่นที่รองรับ สามารถสมัครลงทะเบียนทดสอบใช้งานได้ที่เว็บของ Vizio การทดสอบใช้งานจะเริ่มประมาณไตรมาสแรกของปี 2019 และจะขยายการใช้งานเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2019

ใน Smartcast 3.0 beta ผู้ใช้อาจจะได้ควบคุมการเล่นบนทีวีผ่านแอป Home บน iPhone, iPad, Apple Watch รวมถึงการสั่งงานผ่าน Siri เช่น การเปิด-ปิด ลดเสียง-เพิ่มเสียง เป็นต้น

Vizio Open Register Smartcast 3 Beta Support Homekit Airplay2 2

Vizio เป็นบริษัทที่อัปเดต Smartcast 3.0 ให้สนับสนุน Apple HomeKit และ AirPlay 2 ในสมาร์ตทีวีรุ่นเก่าถึงปี 2017 ขณะที่แบรนด์อื่นๆ อย่าง LG, Samsung และ Sony เน้นสนับสนุนทีวีรุ่นใหม่ปี 2018-2019

ขอบคุณ 9to5mactheverge

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University