Cover Truelab@chula
in

เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลังกลุ่มทรู ปั้นนวัตกรใหม่รับยุค 5G

กลุ่มทรู นอกจากจะเป็นผู้นำด้าน 5G และนวัตกรรมใหม่ๆ แล้วก็ยังได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเดินหน้าพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เสริมศักยภาพให้กับคณาจารย์และนิสิตในการสร้างองค์ความรู้ โดยใช้เทคโนโลยี 5G ภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ

เปิดแล้ว TrueLab@Chula Engineering วิศวฯ จุฬาฯ สานพลังกลุ่มทรู ปั้นนวัตกรใหม่รับยุค 5G

23 กันยายน 2019 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือกลุ่มทรูเดินหน้าความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เปิด TrueLab@Chula Engineering : 5G @ Innovative  Solution Center พื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทั้ง 5G, 4G บอร์ดแบนด์ และ WiFi

Truelab@chula 01

รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการทดลอง ทดสอบกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ และการสนับสนุนทุนวิจัย/พัฒนา เสริมศักยภาพให้คณาจารย์และนิสิตในการค้นคว้า สร้างนวัตกรรมและผลงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี 5G ที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานได้จริง เพื่อสร้างนวัตกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตเป็นนักรบเศรษฐกิจรุ่นใหม่ ช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Truelab@chula 02

พาชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากน้องๆ นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ในงาน TrueLab@Chula Engineering

กังหันลมชาร์จแบตเตอร์รี่สำรอง

กังหันลมชาร์จแบตเตอร์รี่สำรอง กังหันลมขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย ใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด เปลี่ยนพลังงานลมเป็นกระแสไฟฟ้าชาร์จเข้าแบตเตอร์รี่สำรองโดยไม่ต้องเฝ้าแบตเตอร์รี่ โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือเมื่อบรรจุไฟเต็ม

นวัตกรรมนี้นอกจากจะเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่สามารถติดตั้งได้ตามสถานที่ต่างๆ แล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดได้ เมื่อมีการทำงานผ่านโครงข่าย 5G ที่ช่วยในการส่งข้อมูลอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานของแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปวิเคราะห์ใช้งานได้ในอนาคต

Truelab@chula 03

Help Mee

Help Mee IoT เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จุฬาฯ และสยามสแควร์ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่ เพื่อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือ เช่น กรณีประสบเหตุร้าย สามารถกดปุ่มส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ ระบบจะส่งข้อมูลจุดที่ติดตั้งกล่องเข้าไปยังโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้มีการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว พร้อมมีการบันทึกและรวบรวมข้อมูลการขอความช่วยเหลือไว้ในระบบด้วย

Truelab@chula 04

PM 2.5 Sensor for All

PM 2.5 Sensor for All ต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 และเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านโครงข่าย NB-IoT ของทรู ซึ่งนวัตกรรมเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 จากการพัฒนาในครั้งนี้จะนำไปติดตั้งและเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ของจุฬาฯ ผ่านเครือข่าย NB-IoT และจะจัดช่องทางการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจัดเก็บค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยต่อไป

Truelab@chula 06

Cloudero

Cloudero ผลงานที่ชนะประกวดโครงการ TrueLab StartUp Eco-Build ซึ่ง Cloudero เป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมโยงระหว่าง Influencer กับลูกค้า ที่สามารถช่วยให้เจ้าของสินค้าสามารถเลือก Influencer ที่เหมาะสมกับสินค้าของตนเองได้ โดยการเก็บข้อมูล Influencer แล้ว Matching กับสินค้าของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกและเปรียบเทียบความน่าสนใจของ Influencer แต่ละรายได้

Truelab@chula 05

นอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวอย่างผลงานนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้เทคโนโลยีทรู 5G เช่น

โดรนขนาดยักษ์

โดรนขนาดยักษ์กว้างถึง 1.2 เมตร สามารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่าและเดินทางได้ใน ระยะทางที่ไกลกว่าโดรนทั่วไป พร้อมแพลตฟอร์มในการสั่งการและควบคุมทางไกล ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อโครงข่าย 5G ในอนาคต

Truelab@chula 07

ระบบการจัดการเตียงโรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ป่วยตกเตียง

กลุ่มเตียงโรงพยาบาลที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถของผู้ป่วยและในกรณีที่ผู้ป่วยมีโอกาสพลัดตกเตียงจะแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหรือพยาบาล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งยังรองรับระบบสื่อสารและส่งสัญญาณผ่านโครงข่าย 5G ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อสัญญาณจากเตียงผู้ป่วยที่มีทั้งความแม่นยำและปลอดภัย

Truelab@chula 08

TrueLab@Chula Engineering: 5G & Innovative Solution Center ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีขนาดพื้นที่ประมาณ 570 ตารางเมตร มาพร้อมเครือข่าย 5G และระบบเทคโนโลยีสื่อสารพื้นฐาน สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi ครอบคลุมทั่วพื้นที่

ใน TrueLab เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 5 ส่วนได้แก่

 • ออดิทอเรียม (Auditorium) พื้นที่จัดกิจกรรมประชุมสัมนา ในรูปแบบ Townhall
 • Working space พื้นที่สำหรับการทำงาน
 • ห้องประชุม พร้อมฟังก์ชั่นแบ่งเป็นห้องย่อยได้ 2 ห้อง
 • ห้องสำนักงาน
 • พื้นที่ส่วนกลาง (Lounge) ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นใช้งานได้หลายรูปแบบ

Truelab@chula 09

TrueLab แหล่งพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาสู่การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

TrueLab เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาสู่การเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมร่วมพัฒนานวัตกรรมผ่านการให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ

ปัจจุบัน TrueLab ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รับชมเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากน้องๆ นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ ในงาน TrueLab@Chula Engineering ได้ที่นี่เลยค่ะ

TrueLab@Chula Engineering เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ให้เกิดขึ้นจริง

🔴 LIVE NOW! #True5G พร้อมแล้ว ให้คุณสัมผัสประสบการณ์จริง เมื่อ TrueLab@Chula Engineering เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรม 5G ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อสังคมไทย ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กลุ่มทรู ผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจร“True 5G & IoT : Driving Force of the Nation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมไทย” ในงาน True Lab @ CHULA ENGINEERING: 5G & INNOVATIVE SOLUTION CENTER#True5GDrivingForceOfTheNation#True5GXChula#TrueLab #iMoD

โพสต์โดย iPhoneMod.net เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2019

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nawaporn Deeklom

Mod - J : Masters degree - Computer science
Chiang Mai University