in

นวัตกรทรู “โกอินเตอร์” ดังไกลต่อเนื่อง แม้วิกฤตโควิด-19 คว้า 3 รางวัล จากเวทีระดับนานาชาติ “ARCHIMEDES-2020” รัสเซีย

กลุ่มทรู ได้รับรางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ “ARCHIMEDES-2020” ที่ประเทศรัสเซีย คว้า 3 รางวัล โกอินเตอร์ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับระดับสากล

นวัตกรทรู “โกอินเตอร์” ดังไกลต่อเนื่อง แม้วิกฤตโควิด-19 คว้า 3 รางวัล จากเวทีระดับนานาชาติ “ARCHIMEDES-2020” รัสเซีย

กลุ่มทรู โดย ดร. ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน พร้อมด้วยทีมงานนวัตกรจากทรู อินโนเวชั่น และทรู โรโบติกส์ ร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จ ในโอกาสที่กลุ่มทรู สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง แม้ช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 คว้า 3 รางวัล ทั้งเหรียญทอง

  • จากผลงาน HOMEY ROBOT หุ่นยนต์เสมือนเพื่อนสำหรับใช้งานภายในที่อยู่อาศัย เหรียญเงิน
  • จากผลงาน SERVICE ROBOT หุ่นยนต์ช่วยบริการ และเหรียญทองแดง
  • จากผลงานแพลตฟอร์ม “ช่วยเลี้ยง” เพื่อการปศุสัตว์ ในเวทีการประกวด

“XXIII Moscow International Inventions and Innovative Technologies Solon” (ARCHIMEDES-2020)

งานแสดงผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันออก จัดขึ้น ณ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยรัฐบาลฯ หอการค้าและอุตสาหกรรมสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมกับพันธมิตรจากต่างประเทศ อาทิ องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก สหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติ ตลอดจนสมาคมส่งเสริมนักคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรจากประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรม

โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันทางออนไลน์มากกว่า 600 ผลงานจาก 24 ประเทศทั่วโลก และ 35 เขตพื้นที่ภายใต้การปกครองของสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง จากผลงาน HOMEY ROBOT

หุ่นยนต์สำหรับใช้งานภายในที่อยู่อาศัย พัฒนาโดยทีมงานนวัตกร ทรู โรโบติกส์ ที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์ให้เป็นเสมือนเพื่อนที่บ้าน คอยช่วยอำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตประจำวันที่ปัจจุบัน ประชาชนต้องเว้นระยะห่างสังคมจากวิกฤตโควิด-19 โดยมีจุดเด่น คือ สามารถรองรับการใช้งานตามความต้องการของผู้บริโภค

โดยจะปรับเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมตามอุปกรณ์เสริมที่ผู้ใช้งานสวมใส่ให้กับหุ่นยนต์ ทั้งหน้าตา เสียง การเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ รวมถึงแสดงความรู้สึกโต้ตอบกับผู้ใช้งาน รองรับการสั่งงานด้วยเสียงจดจำและตรวจสอบใบหน้าบุคคล ควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านและอุปกรณ์ IoT ตลอดจนรองรับแอปพลิเคชันการใช้งานพื้นฐาน ทั้งวิดีโอสตรีมมิ่ง วิดีโอคอลล์ ระบบแจ้งเตือน ระบบแจ้งข่าวสาร อีกทั้งยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย

2. รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน SERVICE ROBOT

พัฒนาโดยทีมงานนวัตกร ทรู โรโบติกส์ เช่นเดียวกัน ที่ต้องการสร้างหุ่นยนต์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “Service Robot Plug Play” โดยมีจุดเด่น คือ
สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถของหุ่นยนต์ได้ตามอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งบนตัวหุ่นยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจร้านอาหาร – สามารถเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงรับรายการอาหาร ธุรกิจโฆษณา

 

แนะนำสินค้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ บนหน้าจอ พร้อมนำทางไปยังร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าได้ และธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต – สร้างเป็นตะกร้าสำหรับใส่สินค้า และเดินตามลูกค้าได้อัตโนมัติ นับได้ว่า SERVICE ROBOT
นี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในยุคโควิด-19 เพื่อให้คนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยตรงและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

3. รางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “ช่วยเลี้ยง”

แพลตฟอร์มควบคุมการทำปศุสัตว์ ที่ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคเกษตรกรรม ซึ่ง “ช่วยเลี้ยง” เป็นระบบจัดการและติดตามผลการทำฟาร์มปศุสัตว์ ในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่ช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการฟาร์มสุกรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูล วิธีการเลี้ยง การให้อาหาร การรักษาโรค ตลอดจนการทำการตลาดและการขาย

โดยมีระบบที่ให้สามารถคำนวณแนวโน้มต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลกำไรได้ล่วงหน้า ส่งเสริมให้เกษตรเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ (Smart Farmer) ที่เปลี่ยนแปลงการทำงานในรูปแบบเดิมให้มีตัวช่วยในการขยายฟาร์มได้อย่างรวดเร็วและมีเวลาเพื่อไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University