in , , ,

สอนสร้างคำสั่งลัด (Shortcut) บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ iPhone

ปกติแล้วถ้าแบตเตอรี่ iPhone เหลือประมาณ 10%-20% เครื่องจะแจ้งเตือนให้ทราบว่าแบตเตอรี่เหลือน้อย แต่สำหรับใครที่อยากจะทราบระดับแบตเตอรี่ในระดับอื่น ๆ เช่น แจ้งเตือนเมื่อถึง 50%, แจ้งเตือนเมื่อชาร์จถึง 80% ก็สามารถสร้างคำสั่งลัด (Shortcut) ให้แจ้งเตือนได้ ชมวิธีกัน

สอนสร้างคำสั่งลัด (Shortcut) บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ iPhone

ไปที่แอปคำสั่งลัด (Shortcut) > เลือกแถบ การทำงานอัตโนมัติ (Automation) > สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล > เลือก ระดับแบตเตอรี่ (Battery Level)

ปรับระดับแบตเตอรี่ที่ต้องการให้แจ้งเตือน ตัวอย่างเลือก 60% ด้านล่างเลือกว่าจะให้แจ้งเตือนเมื่อเท่ากับ เพิ่มขึ้นเกิน หรือน้อยกว่า ตัวอย่างเลือกเป็น น้อยกว่า 60% จากนั้นแตะ ถัดไป (Next) > เพิ่มการทำงาน (Add Action) > ค้นหาการทำงาน “อ่านออกเสียงข้อความ” แล้วเลือก

ปรับแต่งข้อความที่ต้องการให้อ่านออกเสียง ตัวอย่างระบุว่า แบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 60% สามารถแตะปุ่มลูกศรชี้ลง เพื่อปรับแต่งเสียงได้ จากนั้นแตะถัดไป > ปิด ถามก่อนสั่งทำงาน

แตะ ไม่ต้องถาม > แตะ เสร็จสิ้น > เราก็จะได้คำสั่งลัดแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ตรงกับที่เรากำหนดไว้

ตัวอย่าง กำหนดแจ้งเตือนเมื่อแบตเหลือน้อยกว่า 60% เมื่อแบตเตอรี่คงเหลือ 59% iPhone ก็จะแจ้งเตือนด้วยการอ่านออกเสียงว่า “แบเตอรี่เหลือน้อยกว่า 60%” ตามที่เราได้กำหนดไว้

และนี่ก็เป็นวิธีการสร้างคำสั่งลัดสำหรับแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่ สำหรับคนที่อยากให้มีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่เวลาที่เหลือน้อย หรือเวลาที่ชาร์จถึงเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการทราบ ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University