How To Check Apple Watch Storage And App Usage
in

วิธีตรวจสอบพื้นที่คงเหลือและการใช้พื้นที่ของแอป บน Apple Watch

Apple Watch มีหน่วยความจำสำหรับระบบปฏิบัติการ เก็บแอปและไฟล์ต่างๆ วันนี้เรามาชมวิธีตรวจสอบพื้นที่คงเหลือและการใช้พื้นที่ของแอป บน Apple Watch กัน

หน่วยความจำของ Apple Watch รุ่น 1, 2, 3 GPS มีขนาด 8 GB และรุ่น 3 GPS + Cellular มีขนาด 16 GB ที่เอาไว้สำหรับเก็บข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ในเครื่อง

หน่วยความจำก็มีการจำกัดพื้นที่อยู่ การเก็บเพลงจำกัดอยู่ที่ 2 GB สำหรับรูปภาพจำกัดอยู่ที่ 75MB ส่วนอื่นๆ ก็จะเอาไว้เก็บระบบปฏิบัติการ แคช และข้อมูลแอป ดังนั้นการจะเก็บข้อมูลบน Apple Watch เราอาจจะต้องตรวจสอบพื้นที่ว่างในเครื่องก่อน ชมวิธีเลย

วิธีตรวจสอบพื้นที่คงเหลือบน Apple Watch

การตรวจสอบบน iPhone

ไปที่แอป Watch > ทั่วไป (General) > เกี่ยวกับ (About) > ความจุ (Capacity) คือพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด และ เหลือให้ใช้ (Available) คือพื้นที่ว่างคงเหลือ ที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลอื่นๆ ได้เพิ่มเติม

How To Check Apple Watch Storage And App Usage 1

จากรูป เป็นรุ่น Apple Watch ซีรีย์ 3 แสดงความจุ 5.5GB เป็นความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมด หลายคนอาจจะสงสัยว่า Apple Watch 3 GPS มีความจุมาให้ 8GB แล้วทำไมในแอปแสดงแค่ 5.5GB คำตอบคือ เครื่องได้มีการแบ่งพื้นที่สำหรับการเก็บ watchOS จึงทำให้ความจุเหลืออยู่ 5.5GB นั่นเอง

การตรวจสอบบน Apple Watch

ไปที่การตั้งค่า (Settings) >  ทั่วไป (General) > เกี่ยวกับ (About) > ข้อมูลความจุและพื้นที่คงเหลือก็จะแสดงเหมือนกับการตรวจสอบบน iPhone

How To Check Apple Watch Storage And App Usage 4

วิธีดูการใช้พื้นที่ของแอปบน Apple Watch

หากเราอยากรู้ว่าแต่ละแอปมีการใช้พื้นที่บน Apple Watch ไปเท่าไหร่ ก็สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ไปที่แอป Watch บน iPhone > ทั่วไป (General) > การใช้งาน (Usage) > ข้อมูลกรใช้พื้นที่ของแต่ละแอปก็จะแสดงขึ้นมา

How To Check Apple Watch Storage And App Usage 2

ถ้าพื้นที่ใกล้เต็มจนไม่สามารถลงแอปอื่นๆ ได้อีก เราสามารถถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ใช้แล้วออกจาก Apple Watch เพื่อติดตั้งแอปใหม่ลงไปได้

How To Check Apple Watch Storage And App Usage 3

ขอบคุณ idownloadblog

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University