in

Facebook แบนสำนักข่าวออสเตรเลีย ห้ามไม่ให้โพสต์หรือแชร์ข่าว เนื่องจากกฎหมายการจ่ายค่าเนื้อหาให้สำนักข่าว

Facebook ได้แบนเพจผู้ให้สื่อและสำนักข่าวในประเทศออสเตรเลีย หลังจากที่รัฐบาลออสเตรเลียได้ออกกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook และ Google ต้องจ่ายเงินค่าเนื้อหาหรือค่าข่าวให้กับสำนักข่าวในประเทศออสเตรเลีย

Facebook แบนสำนักข่าวออสเตรเลีย ห้ามไม่ให้โพสต์หรือแชร์ข่าว เนื่องจากกฎหมายการจ่ายค่าเนื้อหาให้สำนักข่าว

การแบนของ Facebook นั้นเป็นการห้ามไม่ให้ผู้ใช้ Facebook ทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรเลียโพสต์หรือแชร์โพสต์ที่เชื่อมโยงกับลิงก์ข่าวของออสเตรเลีย รวมถึงไม่สามารถดูโพสต์ข่าวในเพจข่าวหลักของออสเตรเลียด้วย ส่วนสำนักข่าวของประเทศออสเตรเลียก็ไม่สามารถโพสต์ข่าวลงในเพจของตนได้เช่นกัน

แต่อัปเดตล่าสุดพบว่า เพจข่าวออสเตรเลียในช่วงเช้าที่โดนแบนก็เริ่มกลับมาใช้งานได้ปกติแล้ว ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า Facebook จะยอมทำข้อตกลงหรือจัดการกับสำนักข่าวในออสเตรเลียอย่างไร

จาก Sally MacManus

เนื่องจากข้อบังคับกฎหมายในประเทศออสเตรเลียบังคับให้ Facebook และ Google ต้องจ่ายค่าเนื้อหาหรือข่าวให้กับสำนักข่าวในประเทศออสเตรเลีย เมื่อมีการโพสต์ข่าวในบริการออนไลน์ ซึ่ง Facebook ก็ได้โต้แย้งข้อกฏหมายนี้ โดยระบุว่าสำนักข่าวได้รับประโยชน์มากกว่า เมื่อปีที่ผ่านมานั้นการเผยแพร่ข้อมูลบน Facebook ในออสเตรเลียมีคนเข้าถึงได้มากถึง 5.1 พันล้านคน คิดเป็นมูลค่า 406 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ส่วน Google นั้นก็เคยขู่ว่าจะถอนบริการ Google Search ในออสเตรเลีย แต่ช่วงหลังก็ดูเหมือนว่าจะยอมลงทำตกลงกับสำนักข่าว News Corp. ที่เป็นสำนักข่าวใหญ่และสำคัญในประเทศออสเตรเลีย โดยให้ และยอมจ่ายค่าเนื้อหาให้กับสำนักข่าว

ขอบคุณ arstechnica, theverge

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University