Cover Change Data For Excel
in , , , ,

แปลงตารางข้อมูลบนกระดาษลงใน Excel ง่ายๆ ด้วยการถ่ายรูปโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่บน iPhone และ iPad

เปิดตัวฟีเจอร์นี้ไปตั้งแต่ช่วงมีนาคมแล้วสำหรับการแปลงข้อมูลลงตาราง Excel ด้วยการถ่ายรูป ตอนนี้ก็ได้ปรับปรุงการใช้งานได้ดีกว่าเดิม ไปชมวิธีการแปลงข้อมูลแบบอัตโนมัติว่าใช้งานกันอย่างไรค่ะ

แปลงตารางข้อมูลบนกระดาษลงใน Excel ง่ายๆ ด้วยการถ่ายรูปโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่บน iPhone และ iPad

ขั้นตอนแรกเมื่อเข้ามาในแอป Excel แล้วให้ไปที่สัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปด้านล่าง > เปิดหน้าเอกสารที่เป็นตารางข้อมูลแล้วถ่ายรูป

Change Data For Excel 01

แตะเลือกขอบเขตที่ต้องการ > Done > รอประมวลผลสักครู่

Change Data For Excel 02

เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วและพบว่าข้อมูลบางส่วนยังผิดอยู่ให้แตะตารางในส่วนของข้อมูลนั้นๆ > Edit (เพื่อพิมพ์ข้อมูลใหม่ลงไป)

Change Data For Excel 03

เมื่อตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้วให้แตะ Insert > จัดรูปแบบตารางให้สวยงาม

Change Data For Excel 04

เพียงเท่านี้เราก็ไม่ต้องมานั่งพิมพ์ข้อมูลเองให้เสียเวลา ฟีเจอร์นี้จะช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็วในการทำงานมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลที่ผิดบ้างก็ตาม แต่ก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งด้วยนะคะ สำหรับการใช้งานบน iPad อาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนัก ตอนนี้จะใช้ได้ดีบน iPhone มากกว่าค่ะ

ดาวน์โหลดแอป Excel ได้ที่ App Store [ดาวน์โหลด]

เขียนโดย Nawaporn Deeklom

Mod - J : Masters degree - Computer science
Chiang Mai University