in

Apple เข้าซื้อกิจการ Passif Semiconductor เตรียมชิปใช้พลังงานต่ำสำหรับ iWatch!?

iwatch-560x420-580x333

ยังคงเป็นข่าวเรื่อยมากับ iWatch โดยข่าวล่าสุดระบุว่า ตอนนี้ Apple ได้ซื้อบริษัทที่เชียวชาญในด้านการผลิต ‘ชิป’ ที่ใช้พลังงานต่ำซึ่งเหมาะแก่การทำ iWatch เพราะ iWatch จำเป็นที่จะต้องมีแบตที่อยู่ได้นานมากพอที่จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถอยู่กับ iWatch ได้เกิน 1 วันรวมถึงทำกิจกรรมต่างๆ ที่เกียวข้องด้วยครับ

รายงานจาก Jessica Lessin อดีตนักเขียนของ WSJ หรือ Wall Street Journal ระบุว่า เมื่อไม่กี่เดือน Apple ได้ซื้อนักพัฒนาชิปไร้สาย Silicon Valley-based, Passif Semiconductor โดยบริษัท Passif พัฒนาชิปการสื่อสารที่ใช้พลังงานน้อยมาก และมีวิทยุที่ทำงานร่วมกับ Bluetooth LE ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าด้วย

บางทีโปรเจค iWatch อาจจะเป็นจริงขึ้นมาก็ได้ แต่เมื่อไรห่นั้น เรามารอดูกันครับ

ขอบคุณ cult of mac

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน