สิ่งที่ต้องมีก่อนการฟังเพลงจาก Apple Music บนเว็บ ท่านต้องสมัครสมาชิก Apple Music เสียกก่อน จากนั้นเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ฟัง Apple Music บนเว็บ ไม่ต้องใช้ iTunes