iPhone 6, 6 Plus หน้าจอทัชสกรีนไม่ได้ ปัญหาใหญ่ที่ Apple ควรรีบรับทราบและหาทางเยียวยาโดยเร็ว

ข่าวนี้เริ่มมีประเด็นขึ้นมาหลังจากเว็บข่าวต่างประเทศได้ … อ่านเพิ่มเติม iPhone 6, 6 Plus หน้าจอทัชสกรีนไม่ได้ ปัญหาใหญ่ที่ Apple ควรรีบรับทราบและหาทางเยียวยาโดยเร็ว More