in , , ,

iOS 17 เพิ่มเมนู Ping My Watch มาให้ใช้งานบน Control Center ใน iPhone

Apple เพิ่มเมนู “Ping My Watch” มาให้ใช้งานบน Control Center ใน iOS 17 หากผู้ใช้หา Apple Watch ไม่เจอก็สามารถกดให้ Apple ส่งเสียงจากเมนูใหม่นี้บน iPhone ได้เลย

iOS 17 เพิ่มเมนู Ping My Watch มาให้ใช้งานบน Control Center ใน iPhone

บางคนอาจเคยใช้งานปุ่ม “Ping My Phone” บน Apple Watch เวลาที่เราหา iPhone ไม่เจอ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากสำหรับคนขี้ลืม และชอบลืมว่าตัวเองวาง iPhone ไว้ที่ไหน

กลับกัน ใน iOS 17 นั้น Apple ได้เพิ่มเมนูใหม่เข้ามาใน Control Center บน iPhone เป็นปุ่ม “Ping My Watch” ที่ทำให้เราสามารถใช้ค้นหา Apple Watch ของเราได้ พอกดปุ่มนี้ Apple Watch ของเราก็จะส่งเสียงขึ้นมา ช่วยให้ค้นหา Apple Watch ง่ายขึ้น

หากอยากใช้งานก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อเพิ่มปุ่ม “Ping My Watch” มาไว้บน Control center ก็สามารถเข้าไปได้ที่ การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม > เพิ่มปุ่ม Ping My Watch มาไว้บน Control Center ได้เลย

ที่มา – idownloadblog

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University