How To Manage Time Zone Watch Os 5 Apple Watch
in

วิธีจัดการโซนเวลา (Time Zone) ต่างประเทศบน Apple Watch ใน watchOS 5

สำหรับใครที่ต้องติดต่องานกับผู้ร่วมงานต่างประเทศอยู่เป็นประจำหรือใครที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ ชมวิธีเพิ่มและลบโซนเวลา (Time Zone) ต่างประเทศบน Apple Watch ใน watchOS 5 เพื่อเช็คเวลาต่างประเทศก่อนที่จะติดต่อหรือวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

ใน watchOS 5 ได้เปิดให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเมืองสำหรับดูโซนเวลา (Time Zone) และลบเมืองออกได้บน Apple Watch โดยตรง จากเดิมเราจะต้องจัดการในแอปนาฬิกา (Clock) บน iPhone เท่านั้น มีวิธีอย่างไรนั้น ไปชมกันเลย

วิธีจัดการโซนเวลา (Time Zone) ต่างประเทศบน Apple Watch ใน watchOS 5

ไปที่แอปนาฬิกาโลก (World Clock ) บน Apple Watch > แตะไอคอนกลับ > แตะเพิ่มเมือง (Add City)

How To Manage Time Zone Watch Os 5 Apple Watch 1

แตะการป้อนตามคำบอก > พูดชื่อเมืองที่ต้องการเพิ่มโซนเวลา (Time Zone) > แตะชื่อเมืองเพื่อเลือการแสดงโซนเวลา (Time Zone)

How To Manage Time Zone Watch Os 5 Apple Watch 2

เมืองที่เราเพิ่มโซนเวลา (Time Zone) ก็จะมาแสดงในหน้าแรก เราก็สามารถแตะชื่อเมืองเพื่อดูรายละเอียดและเพิ่มเมืองอื่นๆ ที่ต้องการดูได้ด้วยวิธีดังกล่าว

How To Manage Time Zone Watch Os 5 Apple Watch 3

และเมื่อต้องการลบโซนเวลาออก ก็สามารถปัดชื่อเมืองไปทางซ้ายและแตะไอคอนลบได้เลย

How To Manage Time Zone Watch Os 5 Apple Watch 4

เมื่อเพิ่มหรือลบโซนเวลาบน Apple Watch แล้ว ข้อมูลโซนเวลาบน iPhone ก็จะถูกเพิ่มและลบด้วยเช่นกัน

และนี้ก็เป็นฟีเจอร์เล็กๆ น้อยๆ ที่เพิ่มเข้ามาใน watchOS 5 น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ต้องใช้งานหรือเช็คโซนเวลา (Time Zone) ในต่างประเทศอยู่บ่อยๆ เพิ่มความสะดวกมากขึ้นในเวลาที่ต้องจัดการเพิ่มหรือลบโซนเวลาของต่างประเทศบน Apple Watch

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University