, ,

ราคา Apple Watch ล่าสุดจาก Apple, TrueMove H, AIS, DTAC ประจำเดือน ต.ค. 62


Apple Watch Price Update 26 October 2019

ข้อมูลนี้จะแสดงราคา Apple Watch รุ่นที่วางจำหน่าย ณ ปัจจุบัน มีทั้งราคาเครื่องเปล่าและราคาที่ถูกสุดที่มาพร้อมแพ็กเกจของแต่ละเครือข่าย คือ Apple, TrueMove H, AIS, Dtac (ไม่รวมร้านค้าอื่นๆ นอกจากนี้) ประจำเดือน ตุลาคม 62 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

ราคา Apple Watch ล่าสุดจาก Apple, TrueMove H, AIS, DTAC ประจำเดือน ต.ค. 62

Apple Watch Series 5 GPS (2019)

Update Price List Apple Watch 2019 Oct 1

Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 5 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 13,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 14,400 บาท

Apple Watch Series 5 GPS รุ่น Nike+

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 13,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 14,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://apple.co/2pWOhc0

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular (2019)

Update Price List Apple Watch 2019 Oct 2

Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+

 • ขนาด 40 มม.— ราคา 16,900 บาท
 • ขนาด 44 มม.— ราคา 17,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 22,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Hèrmes

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 42,400 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Edition ตัวเรือนไทเทเนียม

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 25,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Edition ตัวเรือนเซรามิค

 • ขนาด 40 มม. — ราคาเริ่มต้น 41,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.apple.com/th/watch/

TrueMove H

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 22,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 23,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 20,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 21,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/367r6MY

AIS

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาพิเศษ

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 16,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาพิเศษ

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 22,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 23,900 บาท

ราคาพิเศษ

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 20,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 21,900 บาท

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 23,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 25,400 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 21,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 23,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2WcMDiP

Dtac

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/368J2H6

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 17,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ไม่พบข้อมูล
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2Wfuj8B

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular (2018)

Update Price List Apple Watch 2019 Oct 5

TrueMove H

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular  ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 17,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 18,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 15,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular  รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 17,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 18,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 15,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 16,900 บาท

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular  ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 24,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 26,900 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 22,900 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 24,900 บาท

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular  ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 28,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 30,400 บาท

ราคาติดโปร

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 26,400 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 28,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2WdlOuE

AIS

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 40 มม. — ราคา 14,800 บาท
 • ขนาด 44 มม. — ราคา 15,800 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2WmpWZC

Dtac

ไม่พบข้อมูล

Apple Watch Series 3 GPS (2017)

Update Price List Apple Watch 2019 Oct 3

Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 3 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 9,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 10,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS รุ่น Nike+

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 9,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 10,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.apple.com/th/apple-watch-series-3/

TrueMove H

Apple Watch Series 3 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 11,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 12,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 10,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 11,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 12,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 10,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/341uyqt

AIS

Apple Watch Series 3 GPS ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 11,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 12,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 10,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 11,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2WmpWZC

Dtac

ไม่พบข้อมูล

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular (2017)

Update Price List Apple Watch 2019 Oct 4

Apple Store Online ประเทศไทย

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 13,400 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 14,400 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular รุ่น Nike+

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 13,400 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 14,400 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.apple.com/th/apple-watch-series-3/

TrueMove H

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular  ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,400 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular  รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 9,400 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 9,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 21,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 23,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 16,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular  ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop

ราคาเครื่องเปล่า

 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 38 มม. — ราคา 25,900 บาท
 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 42 มม. — ราคา 27,900 บาท
 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 38 มม. — ราคา 27,900 บาท
 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 42 มม. — ราคา 29,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 38 มม. — ราคา 17,900 บาท
 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 42 มม. — ราคา 19,900 บาท
 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 38 มม. — ราคา 19,900 บาท
 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 42 มม. — ราคา 20,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/32RcdMA

AIS

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนอะลูมิเนียม

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 13,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 14,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular รุ่น Nike+

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 14,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 15,900 บาท

ราคาเครื่องติดโปร*

 • ขนาด 38 มม. — เริ่มต้น 13,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — เริ่มต้น 14,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Sport Band

ราคาเครื่องเปล่า

 • ขนาด 38 มม. — ราคา 21,900 บาท
 • ขนาด 42 มม. — ราคา 23,900 บาท

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สาย Milanese Loop

ราคาเครื่องเปล่า

 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 38 มม. — ราคา 25,900 บาท
 • สีสแตนเลสสตีล ขนาด 42 มม. — ราคา 27,900 บาท
 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 38 มม. — ราคา 27,900 บาท
 • สีดำสเปซแบล็ค ขนาด 42 มม. — ราคา 29,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/2Wj6Vr0

Dtac

ไม่พบข้อมูล

___________

ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ต.ค. 2562 : 09.20 น.

หมายเหตุ*

 • ราคาโปรโมชันที่นำมา เป็นราคาเริ่มต้นที่มีราคาถูกที่สุด ณ เวลาที่เผยแพร่ข้อมูล
 • ราคาโปรโมชันที่นำมา เป็นราคาจาก Store ออนไลน์ของผู้จำหน่ายเป็นหลัก ราคาสุทธิ (ราคารวมต่างๆ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้จำหน่าย ทางทีมงานจึงไม่สามารถลงราคาสุทธิได้
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University