สายอุปกรณ์ชาร์จแบบแม่เหล็กเป็น USB-C สำหรับ Apple Watch