ราคาส่วนลดนี้จะใช้ได้สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรายการเวอร์ชันก่อนหน้านี้เท่านั้น หากต้องการซื้อรายการนี้ในราคาเต็ม ให้คลิก ซื้อ